inloggen
emailadres wachtwoord

Vakantierooster en margedagen

Vakanties 2018-2019
 
1e schooldagmaandag 3 september 2018
Herfstvakantiemaandag 22 oktober 2018vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantiemaandag 24 december 2018vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantiemaandag 18 februari 2019vrijdag 22 februari 2019
Goede Vrijdag en 2e Paasdagvrijdag 19 april  2019maandag 22 april 2019
Meivakantie 
maandag 29 april 2019
vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaartdonderdag 30 mei 2019vrijdag 31 mei 2019
2e Pinksterdagmaandag 10 juni 2019 
Zomervakantiemaandag 15 juli 2019vrijdag 23 augustus 2019

Bovenstaand het vakantierooster voor het komende schooljaar 2018 – 2019. 

Margedagen 2018-2019

Op basis van het aantal verplichte schooluren zijn kinderen naast de reguliere vakanties een aantal extra dagen per schooljaar vrij. 
Margedagen zijn  werkdagen voor het team.  In januari en juni gebruikt het team deze margedagen voor hun groepsadministratie: het evalueren en opstellen van nieuwe groepsplannen en handelingsplannen, het schrijven van rapporten, etc.

De margedagen voor dit schooljaar zijn gepland op: dinsdag 25 september 2018, maandag 8 oktober 2018, maandag 28 januari 2019, vrijdag 15 februari 2019,vrijdag 24 mei 2019, maandag 17 juni 2019.
U kunt deze data ook terugvinden in de schoolagenda op de website.