inloggen
emailadres wachtwoord

Vakantierooster en margedagen

Vakanties 2017-2018
 
1e schooldagmaandag 4 september 2017
Herfstvakantiemaandag 23 oktober 2017vrijdag 27 oktober 2017
Kerstvakantiemaandag 25 december 2017vrijdag 5 januari 2018
Voorjaarsvakantiemaandag 26 februari 2018vrijdag 2 maart 2018
Goede Vrijdag en 2e Paasdagvrijdag 30 maart 2018maandag 2 april 2018
Koningsdagvrijdag 27 april 2018
Meivakantie / Hemelvaartmaandag 30 april 2018vrijdag 11 mei 2018
2e Pinksterdagmaandag 21mei 2018 
Zomervakantiemaandag 23 juli 2018vrijdag 31 augustus 2018

Bovenstaand het vakantierooster voor het komende schooljaar 2017 – 2018. 

Margedagen 2017-2018

Op basis van het aantal verplichte schooluren zijn kinderen naast de reguliere vakanties een aantal extra dagen per schooljaar vrij. 
Margedagen zijn  werkdagen voor het team.  In januari en juni gebruikt het team deze margedagen voor hun groepsadministratie: het evalueren en opstellen van nieuwe groepsplannen en handelingsplannen, het schrijven van rapporten, etc.

De margedagen voor dit schooljaar zijn gepland op: vrijdag 2 februari, vrijdag 23 februari,woensdag 11 april en woensdag 20 juni
U kunt deze data ook terugvinden in de schoolagenda op de website.