We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Plusgroep De Verrekijkers

Stichting Baasis heeft voor meerdere jaren formatie beschikbaar gesteld ten behoeve van het ondersteunen van (hoog)begaafde leerlingen. Voor kinderen van o.a.  obs De Duinstee en obs Het Oelebred is daarom de bovenschoolse plusklas De Verrekijkers opgericht. 

(Hoog)begaafde leerlingen krijgen in hun eigen groep verkorte instructies en compacte leerstof. Op deze  manier  ontstaat er ruimte voor verrijking. Blijkt dit aanbod niet voldoende te zijn en heeft een leerling meer uitdaging en samenwerking met gelijkgestemden nodig, dan kan plaatsing in een plusklas een oplossing zijn.

In plusklas De Verrekijkers krijgen leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 op woensdag in kleine groepjes en onder begeleiding van leerkracht en  specialist (hoog) begaafdheid Jolein Krabbe – van Moorsel een programma aangeboden waarin leren denken, leren leren  en leren leven centraal staat. De aandacht  is in het bijzonder gericht op de  aanpak  van een opdracht en minder op het resultaat. Op deze wijze krijgen de leerlingen meer inzicht  in hun eigen leerproces.
  
Een toelatingscommissie bestaande uit de Coördinatoren Passend Onderwijs, de specialist (Hoog)begaafdheid en de directeur,  besluit op basis van een aantal criteria of een leerling plaatsbaar is in plusgroep De Verrekijkers. In dit proces wordt de mening van de ouders en de leerling meegenomen.

Voor verdere informatie kunt u de beleidsnotitie ‘Wie mag er naar de bovenschoolse plusklas’ van Stichting Baasis inzien. Mocht u nog vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op.