We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Oudercommissie kinderopvang

De oudercommissie (OC) is een vertegenwoordiging van ouders van de kinderopvang.
Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat  is vastgelegd in de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie inspraak op diverse aspecten van de opvang. Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd  over onderwerpen die in de Wet Kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.
Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders en de GGD.

De OC van De Duinstee bestaat op dit moment uit Francien Everts en Anne Varekamp. We zijn nog op zoek naar een derde ouder die zitting wil nemen in de OC.

De OC is te bereiken via oc.ikcduinstee@stichtingbaasis.nl