We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Onze kernwaarden

Veilig
Op de Duinstee ‘zien’ we elkaar en benaderen we elkaar op een positieve manier. De deuren op school staan letterlijk open en zo maken we het contact zo laagdrempelig mogelijk. Daar waar nodig zoeken we elkaar actief op.  We gaan op een respectvolle manier om met elkaar en de wereld om ons heen. We vinden het belangrijk dat dit door de hele school op een zelfde manier een plek krijgt.
Door iedere dag met het plein te staan en door onze groepsoverstijgende en gezamenlijke activiteiten zorgen we er voor dat we een hechte school zijn en blijven.
Wij geloven dat dit welbevinden de basis is van leren en persoonlijke ontwikkeling.

Samen
Samen leren, samen doen en samen ervaren vormt een rode draad op school. 
Samen is met iedereen op school, met onze directe omgeving en met de wereld er buiten. 
We leren door bijvoorbeeld de omgeving actief te betrekken en laten daarmee de leerlingen kennismaken met de wereld, dichtbij en ver weg. Iets moet bekend zijn voordat het geaccepteerd kan worden.
We willen onze persoonlijke verschillen ontdekken en er mee leren omgaan. We willen onze talenten ontdekken en leren benutten, in en buiten de klas. Samen betekent ook afspraken maken en de dingen afmaken. Met elkaar aanspreken komen we verder. Dit is niet altijd gemakkelijk en daarom hebben we hier extra aandacht voor.

Betrokken
We zijn oprecht geïnteresseerd in elkaar en zorgen voor elkaar. Dat betekent ook dat we wezenlijke dingen actief delen en zo waarborgen we bijvoorbeeld onze doorgaande leerlijn.
We bieden proactieve hulp en steun aan elkaar en zorgen voor een werkende driehoek van school, leerling en de ouders. Op die manier zorgen we voor optimale ontwikkeling – voor de leerling maar ook voor de school!

Vertrouwen
We stralen vertrouwen uit. Vertrouwen in elkaar als team, in de ouders en in onze kinderen. We geloven in elkaars kunnen en leggen daarom de lat hoog en durven los te laten. 
We vertrouwen er op dat de kinderen en de leerkracht daarmee nog meer laten zien wat ze kennen en kunnen. 
We mogen daarbij fouten maken en exploreren binnen de kaders die we als school natuurlijk hebben. Op die manier leren we van en met elkaar en ervaren we wat onze grenzen zijn.

We maken volop gebruik van de kracht van een “kleine” school.