We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Kanjertraining op De Duinstee

Op De Duinstee werken we met de Kanjertraining. Waarom Kanjertraining?
Elk kind verlangt naar een plek op school waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten  voor sociale situaties en streeft daarbij de volgende doelen na:
  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieĆ«n bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
Aandachtsfunctionaris:
De school heeft met betrekking tot het opstellen van een anti-pestbeleid en het behandelen/registreren van pestsituaties een aandachtsfunctionaris aangewezen. Pestincidenten worden kortgesloten met directie en vermeld in de incidentenregistratie van de school. De aandachtsfunctionaris op OBS De Duinstee is Lydia Zwerver. Zij is tevens de Kanjercoƶrdinator. Voor vragen over en/of het melden van pestproblematiek kunt u haar benaderen. 

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de bijgevoegd pdf Kanjertraining op De Duinstee of de website www.kanjertraining.nl 

Sociale Veiligheid Protocol Kanjertraining