We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Gymnastiek

Gymnastiek
Vanaf groep 1 gebruiken we voor de gymnastieklessen de  ”Basislessenbewegingsonderwijs”
In groep 1 en 2 is er elke dag aandacht voor bewegingsonderwijs. De kinderen hebben gym en spellessen in de gymzaal of spelen buiten.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week in de gymzaal gymnastiek door een vakleerkracht. De lessen worden gegeven door vakleerkracht Jolanda de Vries.

Gymrooster
Dinsdagmiddag


Groep 6/7/812.30 - 13.15
Groep 3/4/513.15 -14.00

Vrijdagochtend

Groep 3/4/508.30 - 09.15
Groep 6/7/809.15 - 10.00

We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat je na het sporten gaat douchen. We vragen dan ook met ingang van dit schooljaar aan de kinderen van groep 6/7/8 om na een les intensief sporten, even lekker te douchen, zodat iedereen daarna weer lekker fris in het lokaal zit.
Mocht uw zoon of dochter niet aan de gymnastiekles mee kunnen doen, wilt u dit dan (schriftelijk of telefonisch) aan de groepsleerkracht doorgeven?

De sportdag van de onderbouw vindt plaats rondom de school. De sportdag van de midden– en bovenbouw houden we op het sportterrein van S.V. Yde de Punt.

Vanuit de gemeente worden er in het kader van de “breedtesport” allerlei sportactiviteiten aangeboden. Hierover krijgt u regelmatig schriftelijke informatie.