We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Groep 6/7/8

Wij hebben dit schooljaar 15 kinderen verdeeld over onze groep 6/7/8; in groep 6 hebben we 5 kinderen, in groep 7 zitten er 8 kinderen en groep 8 bestaat dit jaar uit 2 kinderen. 

Juf Amarins staat op maandag t/m donderdag voor de groep en juf Ûlkje op de vrijdag. Daarnaast hebben we op verschillende dagen extra hulp in de groep, juf Henriëtte is er op maandag en woensdagochtend en juf Ûlkje is er om de week op de donderdagochtend. 

Naast de basisvakken als rekenen, taal, begrijpend lezen en technisch lezen, besteden wij ook aandacht aan de wereld-oriënterende vakken. We hebben hiervoor de methode Da Vinci gekozen. In 4 thema's wordt er gedurende het jaar gewerkt vanuit de verschillende invalshoeken, geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. Gymnastiek krijgen de kinderen kinderen twee keer in de week van onze vakleerkracht Jolanda. 
De Kanjertraining en de Denkgewoonten lopen als een rode draad door ons onderwijs. We proberen kinderen met de Kanjertraining handvaten te geven zodat zij op school maar ook daarbuiten op een respectvolle manier met elkaar om leren gaan. Met de Denkgewoonten leren we de kinderen praktische vaardigheden als luisteren, samenwerken en onderzoeken; vaardigheden die ze ook later nodig zullen hebben in de maatschappij. 

Wij genieten elke dag weer van onze creatieve, vindingrijke, enthousiaste, sportieve en leergierige groep 6/7/8!