We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Groep 1-2


Groepsnieuws

Bee Bot in groep 1 en 2 en groep 3,4 en 5 .

10-09-2020
Groep 1 en 2 en groep 3, 4 en 5 hebben deze maand een Bee Bot in bruikleen van "De Bibliotheek op school".De educatie- medewerker van de bibliotheek, juf Janette, heeft het robotje geïntroduceerd en de kinderen zijn er heerlijk mee aan het werk.
De Bee-Bot (Botje Bij) is een robotje dat op de grond of op een kleed met een raster rijdt. Voordat de robot gaat rijden, moeten de kinderen de robot wel eerst voorprogrammeren. Met de knoppen bovenop de Bee-Bot kun je een volgorde van handelingen instellen, zoals een stap vooruit, een stap naar links etc. Zo kun je de Bee-Bot over een pad op het kleed laten lopen of vragen aan de kinderen of ze de robot naar een eindpositie kunnen laten rijden. Gaat het mis en gaat het de verkeerde kant op ...ook daar leren we van .
Het enthousiasme is groot .
Programmeren is één van de vaardigheden om later digitaal geletterd te worden. Met de Bee-Bot leren kinderen de beginselen van het programmeren en wordt het logisch denken gestimuleerd.

Welkom in groep 1 en 2

18-08-2020
Beste ouder(s) / verzorger(s),
 
Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar de basisschool. We beseffen dat er dan veel op u en uw kind afkomt. We proberen door middel van deze informatie een aantal praktische zaken op een rijtje te zetten. Hopelijk geeft het een antwoord op de eerste vragen.
 
Kennismaken met de groep.
In de twee weken voordat uw kind 4 jaar wordt mag hij/zij 4 dagdelen komen kennismaken in de groep. U kunt in overleg met de leerkracht deze momenten aangeven.
In deze tijden van Corona vervalt deze optie.
 
De kinderen krijgen op school een eigen plekje bij de kapstok , een stoel , een luizencape, naamkaartje , bakje voor werkjes , herkenbaar aan een plaatje en hun eigen naam .
 
Aanpassingen jongste kleuters
Een vierjarig kind krijgt in de eerste weken veel nieuwe indrukken te verwerken. Elk kind zal daar op zijn/haar eigen manier mee omgaan. Een paar voorbeelden:
·       Het kind past zich snel aan. Is misschien alleen wat sneller moe ’s avonds.
·       Het kind kan op school erg rustig zijn en alles stil in zich opnemen. Thuis is hij/zij erg beweeglijk.
·       Het kind doet op school aan alles heel intensief mee. Is thuis dan erg moe en speelt niet of nauwelijks meer.
 
De overgang van thuissituatie, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool is voor enkele kinderen groot (meer kinderen in de groep, het aantal uren per week, de activiteiten etc.). Voor sommige kinderen is het goed dat zij in eerste instantie alleen de ochtenden naar school gaan.
Wij vinden het wel heel belangrijk dat er regelmaat en structuur zit in de aanwezigheid van een leerling. U kunt hierover afspraken maken met de leerkracht van uw kind.
Hoe dat verloopt met het continue rooster gaat in overleg met de leerkracht en/of IB of directie.
 
Schooltijden .
van de website 3-7-2020 L. Magnin
“Omdat het op dit moment onduidelijk is hoe over enkele maanden de situatie is rondom de Corona-crisis, blijven we na de zomervakantie met alle groepen werken met het continurooster (5 gelijke dagen van 8.30 tot 14.00 uur).
Na de zomervakantie werken we echter niet meer met een inloop. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn vanaf 08.20 uur welkom op het plein. Als de bel gaat gaan zij met hun leerkracht naar binnen.
De kinderen van groep 1-2 verzamelen vanaf 08.20 uur buiten bij de picknickbank. De leerkracht vangt de kinderen op. We verzoeken u om het afscheid kort te houden.
Omdat we in en rondom school vasthouden aan de 1,5 meter afstand-maatregel, komen ouders ook na de zomer niet op het schoolplein en niet in de school.”
Buitenschoolse opvang (BSO) is mogelijk op onze locatie . De  mogelijkheden kunt u bespreken kunt u bespreken met de medewerkers van Kids First . Ze zijn dagelijks aanwezig op onze school .
 
Wilt u de leerkracht spreken,
Dan zou het fijn zijn als u een afspraak maakt na schooltijd. Voor de leerkracht is het plezierig om de aandacht voor de kinderen te hebben bij de start van de ochtend of de middag.
Maandag, dinsdag ; Elly Schenkel E.Schenkel@stichtingbaasis.nl
Woensdag donderdag vrijdag: Ina Puister I.Puister@stichtingbaasis.nl
 
Omstreeks 10.00 uur gaan we met de kleuters eten en drinken. Dit doen we gezamenlijk in de klas. Ieder kind mag dan het van thuis meegenomen fruit en drank nuttigen.
 U kunt een stukje fruit meegeven of iets anders “gezonds”. Bij voorkeur geen snoep en andere zoetigheid. Het is fijn als u de beker en het bakje of zakje en eventueel tas voorziet van naam.
Als uw kind jarig is, mag er getrakteerd worden op iets gezonds!
In deze corona tijden is het een eetbare, in de winkel verpakte, traktatie of een niet eetbare traktatie.
Samen met de kinderen lunchen we rond de klok van twaalf uur. Ook hiervoor mag u de kinderen een lunch met iets te drinken mee geven.
In de klas hebben de kinderen een eigen beker waarmee ze altijd water mogen drinken .
Wilt u uw kind thuis zelf insmeren met zonnebrand op zonnige dagen!
 
Gymnastiek
Elke dag hebben we in principe bewegingsonderwijs, in groep 1 en 2 is dat zeer divers: we hebben o.a. de spellessen , gymmen met klein materiaal en buitenspel .
De leerkrachten  geven de les zelf.
De kinderen hoeven geen gymspullen mee , in principe gaan we binnen in de grote zaal in het ondergoed en op blote voeten . Enkele kinderen hebben zelf gymkleren mee.
 
Zelfstandig
We vinden het belangrijk dat u uw kind zoveel mogelijk zelfstandig laat worden. Dit houdt bijvoorbeeld de volgende dingen in:
·         Zelf de jas aan en uit doen en in de luizenzak.
·         Zelf de tas dragen.
·         Zelf de billen afvegen.
Als een kind niet zindelijk is, laat u ons dit weten. Er zullen dan in overleg afspraken gemaakt moeten worden.
 
 
 
 
Voorwerpen meenemen
Als een kleuter graag iets wil laten zien omdat er een verhaal bij hoort, dan kan dat. Te denken valt aan het zwemdiploma, een prijs, een foto. Het is belangrijk dit te delen met de andere kinderen. Op de vrijdag mogen de kinderen 1 spel, speelgoed of knuffel meenemen van thuis om te laten zien, erover te vertellen en ermee te spelen.  Ze laten het speelgoed bij de kapstok.
We hebben dit beperkt tot een middag in de week..
 
 
Tot slot
Deze informatie is vrij beknopt gehouden. In het begin van ieder schooljaar wordt er een informatieavond gehouden voor alle ouders van alle groepen. De leerkrachten vertellen  u het een en ander over de dagelijkse gang van zaken en de achterliggende gedachte ervan.
 
Op de internetpagina van school www.obsdeduinstee.nl kunt u nog veel meer informatie over onze school vinden.
Inmiddels bent u toegevoegd aan de maillijst van de school en ontvangt u de informatie betreffende schoolzaken.
Natuurlijk kunt u ook een telefonische afspraak maken met leerkracht van uw kind of de vraag mailen  wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn.
 
Wij wensen u en uw kind een fijne tijd bij ons op De Duinstee!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thuisonderwijs week 1

20-03-2020
Beste ouders/verzorgers van de kinderen van groep 1 en 2 ,
Wat een bizarre situatie is dit!
De scholen sluiten om verspreiding van het corona virus tegen te gaan. De kinderen zijn thuis en u ontvangt van ons informatie over thuisonderwijs van uw kind. Kleuteronderwijs bestaat voor een deel uit begeleid spel, dat maakt het moeilijker om in dit geval concreet lesmateriaal te delen.
Voor deze week delen we via de site van Kleuteruniversiteit allereerst digitale informatie.
Naast deze informatie wijzen we u nog op de volgende punten.
Zelfstandigheid: Laat uw kind zo vaak mogelijk iets zelf proberen waarvan u eigenlijk denkt dat hij/zij het nog niet kan – en waarvan uw kind denkt dat hij/zij het nog niet kan, uiteraard binnen de grenzen van veiligheid. Dit zorgt voor succeservaringen en groeiend zelfvertrouwen en dit is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Geef hierbij niet op als iets niet meteen lukt! Zie dit als een leuke ontdekkingstocht samen met uw kind, want u zult versteld staan van wat ze, al dan niet na wat oefening, allemaal al kunnen.
Voorlezen: In de klas wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de woordenschat. Een mooie manier om hier thuis mee verder te gaan is voorlezen. Om te weten of uw kind het verhaal begrijpt kunt u vragen stellen als, over wie ging het , waar, wanneer en hoe gebeurde het etc..
Het begin van begrijpend lezen is begrijpend luisteren. Een tekening van het verhaal kan natuurlijk ook !
Concentratietaken. Laat uw kind het liefst dagelijks een of meerdere activiteiten doen waarbij hij/zij zich ongeveer tien minuten moet blijven concentreren.
Pengreep. Blijf letten op de pengreep van uw kind. Een pen, potlood of stift moet tussen duim en wijsvinger vastgehouden worden.
Klanken.(letters) Mocht u met uw kind oefenen met “hakken en plakken” is het belangrijk de letters uit te spreken als klanken. (Een ‘r’ is dus géén ‘er’ en een ‘i’ is géén ‘ie’).
Het hakken van tas =t-a-s en plakken van r-aa-m= raam! De a is een korte klank en de aa is een lange klank.
Buitenspelen! Ga waar mogelijk met heerlijk uw kind naar buiten, al of niet met stoepkrijt !De natuur is de beste plek om te leren en te ontdekken.

De leerkrachten zijn via de mail te bereiken als u vragen heeft.
E.Schenkel@stichtingbaasis.nl  en I.Puister@stichtingbaasis.nl 
Voor deze week onze informatie met dank aan Kleuteruniversiteit.
https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/inspiratieblog-tips-voor-thuis-spelen-en-leren/ 


Wij beleven dit ook voor de eerste keer en doen ons best uit alle informatie die op ons af komt het juiste te kiezen . Wij betreuren de situatie en hopen dat wij u en uw kind snel weer op school kunnen ontvangen.
Blijf gezond!!


Met virtuele knuffels aan alle kinderen ,
Elly en Ina

thuisonderwijs

20-03-2020
De eerste week van thuisonderwijs zit erop. Het is voor iedereen een ingrijpende en onwerkelijke situatie. We overleggen als team op dit moment intensief met elkaar hoe we het zogenoemde onderwijs op afstand zo goed als mogelijk kunnen organiseren.
 
Ik wil u over de volgende zaken graag informeren:
 
 • De ouders van kinderen van de groepen 3 t/m 8 ontvangen aanstaande maandag per mail van de leerkrachten een nieuwe weektaak
 • De ouders van kinderen uit groep 1-2 ontvangen maandag van de leerkrachten per mail een weekrooster
 • Op dinsdag ontvangen ouders vanaf groep 4 informatie over de nieuwe tekst van Nieuwsbegrip (Begrijpend lezen). Deze tekst met vragen is iedere week pas op dinsdag online beschikbaar.
 • Alle ouders ontvangen op maandag per mail een beweegrooster voor de komende week. 
 • Wij hopen dat u als ouder zelf het werk van de kinderen kunt nakijken; komende week ontvangt u per mail enkele nakijkbladen.
 • Als u merkt dat uw kind veel moeite heeft met bepaalde lesstof, geeft u dit dan aan bij de leerkracht
 • De leerkrachten zijn onder schooltijd per mail bereikbaar voor vragen van kinderen en ouders. Voor alle duidelijkheid vindt u hieronder het rooster en de mailadressen:

  Groep 1-2:
  maandag en dinsdag juf Elly: e.schenkel@stichtingbaasis.nl
  woensdag t/m vrijdag juf Ina: i.puister@stichtingbaasis.nl

  Groep 3-4:
  maandag t/m donderdag juf Marianne: m.hardenberg@stichtingbaasis.nl
  vrijdag: juf Maartje: m.boekhorst@stichtingbaasis.nl of juf
  eventueel: juf Lydia: l.zwerver@stichtingbaasis.nl

Groep 5 t/m 8:
maandag juf Maartje: m.boekhorst@stichtingbaasis.nl  of meester Marcel: m.deruiter@stichtingbaasis.nl 
dinsdag en woensdag meester Marcel: m.deruiter@stichtingbaasis.nl
donderdag en vrijdag juf Ûlkje: u.meinderts@stichtingbaasis.nl
            eventueel: juf Lydia: l.zwerver@stichtingbaasis.nl
 
 • De school is gesloten. Wanneer ouders beide werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep kunnen zij hun kind(eren)  aanmelden voor onderwijs op school. Maar het is noodopvang en ouders wordt nadrukkelijk verzocht naar andere opvangmogelijkheden te zoeken. Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden willen we geen grote groepen kinderen bij elkaar zetten. Een lijst met cruciale beroepen kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
 • Om een goede planning te kunnen maken en overzicht te houden verlopen, zolang de school gesloten is, alle aanmeldingen via mij. Ik verzoek u uw aanvraag voor onderwijs op school minimaal één dag van te voren en voor 15.00 uur door te geven via l.magnin@stichtingbaasis.nl
  Wanneer er geen aanvragen zijn is de school gesloten.
 • We vangen alleen kinderen op zonder ziekteverschijnselen.
 • De komende dagen bespreken we met elkaar:
-          Op welke wijze we de kinderen op afstand instructie kunnen geven
-          Hoe de kinderen met hun leerkracht contact kunnen hebben (we  
           moeten hierbij uiteraard rekening houden met de regels omtrent AVG)
-          Welke afspraken we maken over het afnemen van toetsen.


Over deze zaken infomeren we u begin volgende week.
 
Als u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande informatie dan hoor ik het graag.
 
Met vriendelijke groet,
 
Leonie Magnin

Taekwondo ateliers.

23-01-2020
De ateliers van donderdagmiddag 23 januari werden verzorgd door Henk Meijer , de opa van Levi in groep 2.
Henk Meijer heeft zich op gegeven naar aanleiding van onze oproep te vertellen over je beroep of hobby op school. We hopen zo onze kinderen een zeer rijke (leer)omgeving te bieden ; naast Taekwondo hebben we deze maand de ambulance en Cubettoles ! Wilt u ook graag iets vertellen/laten zien aan de kinderen , wees welkom!!
Henk, we willen je erg bedanken voor de fantastische middag!
Alle kinderen( en juffen) hingen aan de lippen van Henk !
De liefde voor de Taekwondo en het natuurlijke leiderschap van Henk voor onze kinderen van alle leeftijden van groep 1 tot en met 8, spatte er vanaf en dan reageren kinderen ook vol aandacht! Het was een geweldige middag!
Henk en Lian Bedankt!
De foto's staan binnenkort op de website .
Over Taekwondo
Taekwondo is een vechtsport/verdedigingssport uit Korea. Het betekent letterlijk ‘voet’ (Tae), ‘vuist’ (kwon) en ‘de weg’ (do). Taekwondo legt de nadruk op traptechnieken, maar het kent ook stoot- en slagtechnieken. Het is een sport voor recreanten, maar ook voor wedstrijdsporters. De sport kent een zeer populair wedstrijdonderdeel dat sparring heet. Dit is een discipline waarbij men met name door trappen zoveel mogelijk punten probeert te scoren. Sparring is sinds Sydney 2000 een olympisch onderdeel. Ook Nederlandse taekwondoka’s hebben aan de olympische spelen deelgenomen. In Nederland beoefenen naar schatting zo’n 15.000 mensen Taekwondo, waarvan een zeer grote groep kinderen zijn. Wereldwijd wordt het in meer dan 200 landen beoefend.
Over Henk Meijer Taekwondo School Henk Meijer
Henk Meijer, de opa van Levi uit groep 2, komt op de Duinstee een les Taekwondo geven. Henk Meijer is oud-wereldkampioen Taekwondo en is in het verleden bondscoach geweest van Nederland, Frankrijk en Griekenland. Hij heeft sinds 1983 een eigen sportschool: de Taekwondoschool Henk Meijer. Deze is gevestigd in de Oosterparkwijk in Groningen. Meer informatie vind je op zijn website: https://henkmeijertkd.nl/ .