We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Algemeen nieuws

Deze pagina toont een overzicht van het laatste algemene nieuws.

Fijne vakantie!

03-07-2020
Beste ouders/verzorgers,

Vandaag sluiten we een heel bijzonder schooljaar af.
Bedankt voor de fijne samenwerking, jullie hulp en jullie vertrouwen. 
Ook dit jaar hebben we weer enorm genoten van jullie kinderen.

Een hele fijne zomervakantie en tot maandag 17 augustus!

Hartelijke groet van het team van de De Duinrakkers en OBS De Duinstee

Schooltijden na de zomervakantie

03-07-2020
Omdat het op dit moment onduidelijk is hoe over enkele maanden de situatie is rondom de coranacrisis, blijven we na de zomervakantie met alle groepen werken met het continurooster (5 gelijke dagen van 8.30 tot 14.00 uur).
Na de zomervakantie werken we echter niet meer met een inloop. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn vanaf 08.20 uur welkom op het plein. Als de bel gaat gaan zij met hun leerkracht naar binnen.

De kinderen van groep 1-2 verzamelen vanaf 08.20 uur buiten bij de picknickbank. De leerkracht vangt de kinderen op. We verzoeken u om het afscheid kort te houden.

Omdat we in en rondom school vasthouden aan de 1,5 meter afstand-maatregel, komen ouders ook na de zomer niet op het schoolplein en niet in de school.

Voor het definitief aanpassen van schooltijden is instemming vereist van de medezeggenschapsraad (MR). Uit een peiling door de MR enkele weken geleden, onder ouders van zowel school als kinderopvang, is gebleken dat een zeer ruim deel van de ouders voorstander is van structurele invoering van het continurooster.
Na de zomervakantie (september) zal de MR een officieel voorstel voor aanpassing van schooltijden voorleggen aan zowel ouders als personeelsleden. Afhankelijk van de reacties op dit voorstel zal de MR een advies over de schooltijden uitbrengen aan de directie.

Vertrek Leonie Magnin

29-06-2020
Beste ouders/verzorgers,

Na 5 jaren directeurschap op De Duinstee en Het Oelebred en is het voor mij tijd voor een nieuwe stap: na de zomervakantie start ik als directeur op De Veenvlinder in Eelde.
Met veel tevredenheid en plezier kijk ik terug op mijn jaren in Yde.
Ik ga het missen: fijne kinderen, enthousiaste collega's met wie ik goed kan samenwerken, betrokken ouders en natuurlijk een prachtig nieuw schoolgebouw.
De school heeft de laatste jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt en
ik laat het met een gerust hart achter.

De nieuwe directeur van De Duinstee en het Oelebred wordt Sandra van der Veur. Sandra werkt op dit moment als coördinator op De Schuthoek in Zuidlaren.

De medezeggenschapsraad heeft een positief advies uitgebracht met betrekking tot de aanstelling van Sandra.
Marcel blijft ook na de zomervakantie op beide scholen werkzaam als coördinator.

Komende week neem ik afscheid van de collega's en van de kinderen. Helaas kan ik als gevolg van de coronamaatregelen niet persoonlijk van ouders afscheid nemen. Bij deze wil ik jullie bedanken voor de fijne tijd en plezierige samenwerking. Maar vooral ook, bedankt voor het vertrouwen.

Een fijne zomer en tot ziens. 

Leonie Magnin


Margedagen 2020-2021

29-06-2020
Op basis van het aantal verplichte lesuren hebben leerlingen naast de schoolvakanties ieder jaar een aantal margedagen.
Op margedagen zijn de leerlingen vrij; de leerkrachten vergaderen, doen groepsadministratie of volgen een scholing.

Voor 2020-2021 zijn de volgende margedagen gepland:

maandag 28 september 2020
dinsdag 27 oktober 2020
donderdag 19 november 2020
dinsdag 2 februari 2021
woensdag 17 maart 2021
donderdag 17 juni 2021
vrijdag 25 juni 2021


Speciale editie van de Avond4daagse 2020

25-05-2020
Vanaf 11 mei kunnen kinderen weer gedeeltelijk naar school en naar de opvang, maar evenementen zijn door het coronavirus tot 1 september afgelast.
Ook de Avond4daagse valt in deze periode en gaat dus niet door.
De Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) geeft samen met Drenthe gezond de mogelijkheid aan de kinderen in Drenthe om de alternatieve Avond4daagse te lopen: Avond4daagse - Home Edition!

Wat is Avond4daagse – Home Edition?
Met Avond4daagse – Home Edition bieden we alle deelnemers de mogelijkheid vier verschillende routes te lopen vanaf een eigen gekozen startpunt (bijvoorbeeld vanaf huis). Na aanmelding krijgen de deelnemers toegang tot een speciale app. Die maakt op basis van de ingegeven afstand en startplaats automatisch vier verschillende routes. Deze kunnen de deelnemers met de app lopen. De app houdt de wandeling bij en geeft automatisch een seintje als de vier dagen zijn volbracht. Na afloop ontvangen de deelnemers de enige echte Avond4daagse medaille. 
Aanmeldingslink: https://drenthe-beweegt.nl/alternatieve-avond4daagse 
 
De spelregelsDe Avond4daagse – Home Edition loopt van 1 juni t/m 31 augustus 2020. De belangrijkste regel is dat deelnemers zich moeten houden aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Ook houdt iedereen zich aan de algemene bepalingen van het bestuur van AW4D Eelde-Paterswolde. Daar verwijzen we ook naar in de voorwaarden. Daarnaast moeten de vier dagen binnen twee weken worden volbracht. Het moet immers wel een uitdaging blijven. En verder is het vooral: genieten van het buiten zijn en het bewegen.

Groepsindeling en vakantierooster

19-05-2020
Groepsindeling

De groepsaantallen op 1 september zijn als volgt:

Groep 1               8 lln + 4 instroom 4-jarigen
Groep 2               8 lln
Groep 3               5 lln
Groep 4               7 lln
Groep 5               6 lln
Groep 6               7 lln
Groep 7               2 lln

Met instemming van de MR hebben we besloten volgend schooljaar te gaan werken met de volgende groepsindeling:
Groep 1-2
16 lln (+ instroom)
Groep 3-4-5
18 lln
Groep 6-7-8
13 lln


Vakantierooster
Onderstaand het vakantierooster voor het komende schooljaar. Naast de vakanties hebben de kinderen margedagen. Margedagen zijn studie- en administratiedagen voor het team. We informeren u voor de zomervakantie over de margedagen.
1e reguliere schooldag
maandag 17 augustus 2020
 
Herfstvakantie
maandag 12 oktober 2020
vrijdag 16 oktober 2020
Kerstvakantie
maandag 21 december 2020
vrijdag 01 januari 2021
Voorjaarsvakantie
maandag 22 februari 2021
vrijdag 26 februari 2021
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
vrijdag 2 april 2021
maandag 5 april 2021
Koningsdag
dinsdag 27 april 2021
 
Meivakantie
maandag 3 mei 2021
vrijdag 14 mei 2021
2e Pinksterdag
maandag 24 mei 2021
 
Zomervakantie 
maandag 12 juli 2021
vrijdag 21 augustus 2021
 
 

Informatiebrief: herstart maandag 11 mei

24-04-2020
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet besloten dat de school op 11 mei haar deuren weer mag openen en dat we aan kleine groepen kinderen onderwijs mogen geven. We zijn blij dat we de kinderen weer op school mogen verwelkomen!

In deze brief wil u graag informeren over de wijze waarop wij tot 20 mei, en indien noodzakelijk langer,  op De Duinstee invulling gaan geven aan ons onderwijs. Uitgangspunt voor de keuzes die we hebben gemaakt zijn de veiligheid van leerlingen, leerkrachten en ouders en uiteraard de werkbaarheid.

Algemeen
Dit rooster is eerst voor de periode t/m woensdag 20 mei. Voor de periode daarna worden door het kabinet mogelijk andere besluiten genomen.

We nemen een flink aantal hygiënische maatregelen in acht: regelmatig handen wassen (in ieder geval na binnenkomst, na toiletbezoek en voor het eten), er is ontsmettingsmiddelen aanwezig voor de handen, we hoesten en niezen in de elleboog en geven elkaar geen hand

Kinderen met ziekteverschijnselen (verkouden, hoest en/of koorts) komen niet op school

Leerkrachten die ziek zijn blijven thuis; er komt geen vervanging. Ouders worden hiervan zo tijdig als mogelijk op de hoogte gesteld

Kinderen worden naar school gebracht door één ouder

Ouders houden afstand van elkaar en komen niet op het schoolplein

In de lokalen zitten de leerlingen aan een vaste tafel in een U-opstelling

De leerkracht zal zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden van de kinderen

Kinderen hangen hun jas aan de kapstok en nemen hun tas mee in de klas

We werken op school niet met laptops en Ipads

Kinderen van ouders in cruciale beroepen kunnen hun kind(eren) aanmelden voor extra schooldagen (graag via l.magnin@stichtingbaasis.nl)

De BSO is alleen beschikbaar voor kinderen op de dag dat zij naar school gaan.

Jarige kinderen kunnen op school niet trakteren

Oudergesprekken zijn telefonisch of via videobellen

Alle tot de zomervakantie geplande excursies, activiteiten en schoolreizen komen te vervallen

De geplande margedag van woensdag 20 mei komt te vervallen

Indien u uw kind(eren) de komende weken thuis wilt houden, verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk aan mij door te geven via l.magnin@stichtingbaasis.nl
 
Groepen 3 t/m 8
We gaan tijdelijk werken met een 5 gelijke dagenrooster van 8.45 tot 14.00 uur.

Op alle dagen is er inloop van 8.30 tot 8.45 uur. De lessen beginnen om 8.45 uur. Kinderen gaan rechtstreeks naar binnen en spelen voor schooltijd niet op het plein.

We gaan werken met een rooster waarbij de groepen worden verdeeld in twee groepen

De groepen gaan om en om een dag naar school. Op de dagen dat kinderen niet op school zijn maken werken zij thuis zelfstandig aan hun taken.

De kinderen gaan zonder ouder via de ingang bij hun lokaal naar binnen

Alle kinderen lunchen op school. Zij nemen hun fruit, lunch en drinken mee in een tas

Kinderen nemen op de dag dat zij naar school komen hun schoolwerk en andere schoolmaterialen mee naar school en na afloop van de dag weer mee naar huis. De laptop van school die uw kind eventueel thuis heeft hoeft niet te worden meegenomen

De groepen spelen na elkaar buiten op het plein

Vakleerkracht Jolanda zal op het plein bewegingslessen geven. De kinderen hoeven geen gymkleren mee naar school te nemen.
 
In onderstaand rooster ziet u op welke dag uw kind(eren) op school komen:
 
 
groep 5/6/7/8
groep 3/4
maandag
11 mei
groep 6, 7, 8
groep 4
 
 
 
dinsdag
12 mei
groep 5
groep 3
 
 
 
woensdag
13 mei
groep 6, 7, 8
groep 4
 
 
 
donderdag
14 mei
groep 5
groep 3
 
 
 
vrijdag
15 mei
groep 6, 7, 8
groep 4
 
 
 
maandag
18 mei
groep 5
groep 3
 
 
 
dinsdag
19 mei
groep 6, 7, 8
groep 4
 
 
 
woensdag
20 mei
groep 5
groep 3
 
 
Groep 1-2
De wijze waarop we nu tijdelijk moeten gaan lesgeven staat mijlenver af van het onderwijs zoals we dat normaal aan kleuters aanbieden. We gaan het daarom in groep 1-2 heel langzaam opbouwen

In de week van 11 -15 mei op de woensdag, donderdag en vrijdag zal aan kleine groepjes kinderen onderwijs worden geven. Kinderen gaan naar school van 8.45 uur tot 12.00 uur.

Ouders brengen kind om 8.45 uur naar de picknicktafel buiten op het grasveld. Juf Ina haalt de kinderen op. Om 12.00 brengt juf de kinderen naar de picknickbank.

Kinderen nemen fruit mee naar school dat zij gemakkelijk en zonder hulp van de leerkracht kunnen opeten.

Na de eerste week  (11-15 mei) gaan we intern bespreken we het onderwijs aan kleuters in de daaropvolgende weken kunnen uitbouwen.

Het rooster is per mail aan ouders verzonden.

Wij realiseren ons dat dit alles een enorm pakket aan maatregelen en afspraken is. We moeten ons echter houden aan de richtlijnen zoals deze zijn voorgeschreven.

We zijn bijzonder blij de kinderen straks weer op school te zien. We hebben ze enorm gemist!

 

Informatiebrief 21 april: noodopvang en hoe verder na de meivakantie?

21-04-2020
Aanstaande maandag begint de meivakantie. Gedurende deze 2 weken ( 27 april t/m 8 mei) wordt er op school geen onderwijs aangeboden. Voor de leerkrachten is het tijd om, na een intensieve periode van 5 weken geven van onderwijs op afstand, even op adem te komen.

Ouders kunnen in deze periode hun kind(eren) aanmelden voor noodopvang door de BSO. Om een inschatting te kunnen maken van de benodigde personele bezetting wil ik u vragen om deze week aan mij door te geven of u gebruik wenst te maken van noodopvang. 
Dit kan via: l.magnin@stichtingbaasis.nl
Graag met een duidelijke vermelding van dagen en tijdstippen. 
Ik wil graag benadrukken dat het noodopvang betreft en dat we kinderen met ziekteverschijnselen als hoest, verkoudheid en/of koorts niet kunnen opvangen.

Vanavond besluit het kabinet over het vervolg van de coranamaatregelen.
Mogelijk wordt besloten dat de scholen voor basisonderwijs na de meivakantie weer (deels) open zullen gaan.
Afhankelijk van de inhoud van het besluit, zullen wij na de persconferentie als team tijd nodig hebben om met elkaar te bespreken hoe we vorm gaan geven aan de nieuwe maatregelen.  Zodra we een plan hebben uitgewerkt en zicht hebben op hoe we ons onderwijs na de meivakantie gaan vormgeven,  zal ik u hierover informeren.

Leonie Magnin

Nieuwsbrief bibliotheek

20-04-2020
Als u op de link klikt opent zich de nieuwsbrief van de bibliotheek

informatiebrief onderwijs op afstand, 8 april

09-04-2020
We zij alweer aan het einde van de vierde week waarin de school gesloten is.
Wennen doet het niet, want we missen het contact met de kinderen. Maar we beginnen wel meer en meer onze draai te vinden in het aanbieden van onderwijs op afstand en het op afstand begeleiden van de kinderen. 

We realiseren ons heel goed dat het voor jullie als ouders een enorme klus is om je kind(eren) te begeleiden en ondersteunen met hun thuiswerk. Lukt het niet goed of zijn er vragen? Schroom niet en neem contact op met de leerkrachten of met zorgcoördinator Lydia Zwerver. Zij denken graag met u mee.

Informatieavond Kanjertraining
De voor woensdag 15 april geplande ouderinformatieavond over de Kanjertraining gaat niet door en zal worden verzet naar een ander avond.

Margedag
De geplande margedag (studiedag van het team) van aanstaande dinsdag 14 april komt uiteraard te vervallen. De kinderen krijgen voor deze dag gewoon thuiswerk.

Koningsspelen
Op vrijdag 17 april zouden de Koningsspelen plaatsvinden. Helaas kunnen we dat nu niet op school doen, maar gymnastiekdocent Jolanda heeft wel allemaal leuke activiteiten bedacht voor deze dag. Deze activiteiten en spelletjes zijn volgende week te vinden in de map bewegen op Teams. In de weektaak zal naar de activiteiten worden verwezen.
We zouden het natuurlijk erg leuk vinden om foto's te ontvangen van de kinderen wanneer zij deze activiteiten uitvoeren. We hopen dat de fotopagina op de website oranje kleurt op deze dag!

Ziekmelden

Is uw zoon/dochter ziek? Ook al zijn de kinderen niet op school, we vragen u om het toch aan ons door te geven zodat wij op de hoogte zijn en er rekening mee kunnen houden.