We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Algemeen nieuws

Deze pagina toont een overzicht van het laatste algemene nieuws.

Mislukt....

21-09-2020
In het weekend werden we door de schoolfotograaf op de hoogte gebracht van het feit dat de geheugenkaart van zijn fototoestel helaas de geest had gegeven. Dit betekende echter ook dat alle foto's die afgelopen donderdag waren genomen niet opgeslagen zijn en dat de foto's overnieuw moeten worden genomen. 

Gelukkig is dit wel op korte termijn mogelijk: Op woensdag 30 september komt de fotograaf opnieuw naar De Duinstee om de foto's te maken.  

Sportdag De Duinstee

18-09-2020
Op dinsdag 29 september houden we een sportdag op De Duinstee. De kinderen gaan in kleine groepjes allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten, doen. U kunt hierbij denken aan: atletiekonderdelen, balspelen, free runnen en slackline.

Zou u uw kind dinsdag geschikt schoeisel en kleding mee willen geven/ aandoen? 

Alvast vriendelijk dank hiervoor. 

Oudergesprekken

17-09-2020
In de laatste week voor de herfstvakantie (week 41) vinden de oudergesprekken plaats. De oudergesprekken zijn op school, waarbij wij u willen vragen om onderstaande coronamaatregelen te handhaven.
·         We willen u vragen om buiten te wachten, u wordt door de leerkracht opgehaald.
·         Bij binnenkomst graag uw handen desinfecteren.
·         Wilt u 1,5 meter afstand houden van de leerkracht.
 
Vanaf groep 6 voeren we de oudergesprekken samen met uw kind.
(Tijdens het tweede oudergesprek in februari worden de kinderen van groep 5 ook uitgenodigd om bij het gesprek aanwezig te zijn)
Via de groepsleerkracht ontvangt u binnenkort meer informatie over datum en tijdstip.

Nationale Kraanwaterdag op woensdag 23 september

16-09-2020
Als Gezonde School wil de Duinstee de Nationale Kraanwaterdag gebruiken als kick-off van de wekelijkse waterdag. Dit betekent dat we niet alleen op 23 september op school alleen water drinken (en geen andere drankjes), maar ook op alle woensdagen daarna.

Waarom we meedoen? Omdat kraanwater drinken een gezonde keuze is. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter kunnen concentreren als ze voldoende water drinken. Dit jaar staat Nationale Kraanwaterdag bovendien in het teken van duurzaam omgaan met kraanwater. Als kinderen beter weten waar hun kraanwater vandaan komt en hoe het wordt gemaakt, is het voor hen vanzelfsprekend om ook slim om te gaan met kraanwater.

In de les gaan we het hebben over de herkomst van kraanwater en hoe kraanwater wordt gemaakt. Ook krijgen de kinderen concrete handvatten hoe ze slimmer kunnen omgaan met het gebruik van kraanwater. Dit doen we aan de hand van een digitaal prentenboek, een interactieve quiz, creatieve activiteiten en leuke doe-bladen. De doe-bladen kunnen de kinderen mee naar huis nemen. De antwoorden van de doe-bladen zijn te vinden op kraanwaterdag.nl.

Om er een geslaagde Nationale Kraanwaterdag van te maken vragen we je op woensdag 23 september geen zoete (zuivel)drankjes aan je kind(eren) mee te geven, maar water uit de kraan in een bidon, schoolbeker of hervulbaar flesje! Bijvullen op school kan altijd.

Kraanwaterdag is een initiatief van alle drinkwaterbedrijven in Nederland: Brabant Water, Dunea, Evides, Oasen, PWN, Vitens, Waterbedrijf Groningen, Waternet, WMD en WML.
 
Meer informatie: www.kraanwaterdag.nl

Toetsen week 38 en 39

10-09-2020
U bent gewend dat de kinderen in januari en mei op school worden getoetst. De zogeheten Cito toetsen worden vanaf groep 3 afgenomen. Deze toetsen worden afgenomen om de ontwikkeling van de kinderen bij ons op school goed te kunnen volgen. De kinderen worden getoetst op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. De leerkrachten analyseren deze toetsen, zodat ze goed kunnen zien waar een kind staat in zijn ontwikkeling. Naast de methode gebonden toetsen, (dit zijn de toetsen die de kinderen gedurende het jaar na ieder blok/thema maken) en de observaties van de leerkrachten krijgen we een compleet beeld. Zo kan er worden ingespeeld op de behoeftes van een kind en de groep en kunnen we daar waar nodig bijsturen. Door de coronamaatregelen en het thuiswerken voor de zomervakantie zijn de Cito toetsen in mei niet afgenomen. Deze zijn verplaatst naar september. In week 38 en 39 zijn/worden de toetsen weer afgenomen bij ons op school. In de laatste week voor de herfstvakantie vinden de oudergesprekken plaats. Binnenkort ontvangt u hierover informatie. 

Bee Bot in groep 1 en 2 en groep 3,4 en 5 .

10-09-2020
Groep 1 en 2 en groep 3, 4 en 5 hebben deze maand een Bee Bot in bruikleen van "De Bibliotheek op school".De educatie- medewerker van de bibliotheek, juf Janette, heeft het robotje geïntroduceerd en de kinderen zijn er heerlijk mee aan het werk.
De Bee-Bot (Botje Bij) is een robotje dat op de grond of op een kleed met een raster rijdt. Voordat de robot gaat rijden, moeten de kinderen de robot wel eerst voorprogrammeren. Met de knoppen bovenop de Bee-Bot kun je een volgorde van handelingen instellen, zoals een stap vooruit, een stap naar links etc. Zo kun je de Bee-Bot over een pad op het kleed laten lopen of vragen aan de kinderen of ze de robot naar een eindpositie kunnen laten rijden. Gaat het mis en gaat het de verkeerde kant op ...ook daar leren we van .
Het enthousiasme is groot .
Programmeren is één van de vaardigheden om later digitaal geletterd te worden. Met de Bee-Bot leren kinderen de beginselen van het programmeren en wordt het logisch denken gestimuleerd.

Schoolfotograaf

10-09-2020
Zoals u al in de schoolagenda heeft kunnen zien komt de schoolfotograaf donderdag 17 september op onze school. 

Als eerste gaan de broertjes en zusjes die al op De duinstee zitten of naar kinderopvang De Duinrakkertjes gaan samen op de foto. vervolgens worden de individuele foto's van de kinderen genomen, waarbij de volgorde van jong naar ouder gaat. 

Nadat de foto's genomen zijn, ontvangt u van ons informatie waar u de foto's kunt bekijken en hoe u ze eventueel kunt bestellen.  

Juf Amarins

03-09-2020
Beste ouders/verzorgers,

Een aantal van jullie heb ik al gezien of gesproken op het plein, maar via deze nieuwsbrief wil ik me even officieel voorstellen. Mijn naam is Amarins Strijkstra en sinds het begin van het schooljaar ben ik de juf van groep 6/7/8 op maandag, dinsdag en woensdag.

Ik ben 26 jaar en woon in Haren. Na het afronden van de Academische Pabo heb ik anderhalf jaar in Groningen gewerkt in verschillende groepen 3/4 en 5/6. Naast mijn werk als juf ben ik heel actief met mijn beestenbende, bestaande uit een paard, twee pony’s, twee katten en twee vissen.

Ik heb heel veel zin in om er samen met juf Ûlkje en de groep een mooi jaar van te gaan maken.

Vriendelijke groet, Amarins Strijkstra

Kanjer

03-09-2020
We zijn alweer drie weken onderweg. De kinderen zijn inmiddels gewend aan het schoolritme. In alle groepen besteden we veel aandacht aan groepsvorming. Dit doen we op school met de Kanjertraining. In iedere groep worden Kanjerlessen gegeven. De groepen maken groepsafspraken; hoe gaan we met elkaar om en welk gedrag hoort hier bij. Ze leren hoe ze positief over zichzelf en anderen kunnen denken. We werken deze periode aan een positief groepsklimaat.

Beslisboom

03-09-2020
Soms is het lastig om te bepalen of een kind bij verkoudheid wel of niet naar school kan. 
In de bijlage vindt u een beslisboom (voor 0 t/m 6 jaar en van 7 t/m 12 jaar) opgesteld door het RIVM. Bij twijfel kunt u deze raadplegen.

Beslisboom 0 t/m 6 jaar 

Beslisboom 7 t/m 12 jaar