We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Algemeen nieuws

Deze pagina toont een overzicht van het laatste algemene nieuws.

Nieuw buitenspeelmateriaal ingewijd!

11-06-2021
De Duinstee heeft onlangs divers nieuw buitenspeelmateriaal gekregen. Zowel grote toestellen als klein materiaal.

Het klein materiaal kon aangeschaft worden dankzij het ‘ov-potje’ voor groep 8 van vorig jaar. Door Corona konden toen niet alle afscheidsactiviteiten doorgaan zoals gepland. We vonden het wel belangrijk om dat overschot ten goede te laten komen aan de hele school. Daarom hebben we het buitenspeel-materiaal aangevuld en deels vernieuwd.

De kinderen zijn er super blij mee. We hebben tijdens gym de materialen uitgepakt en er verschillende spellen mee gedaan. Zo kwamen we erachter dat een lang springtouw ook een prima lijn is voor het spel Pionnenroof. En dat je de pionnen ook kunt gebruiken als doel of als bowlingbaan. En dat de opslagkliko een mooi mikdoel of trommel is. Er gaan vast nog veel leuke sport- en spelmomenten met dit materiaal plaatsvinden.

Snelle communicatie via de Parro app

11-06-2021
Vanaf volgende week tot aan de zomervakantie willen we graag gaan ontdekken of Parro (Parro is een onderdeel van ons administratiesysteem ParnasSys) een goede aanvulling is in de communicatie met de ouders. 

Met deze app kun je als leerkracht snel, eenvoudig én veilig een mededeling en/of foto's in een groepspagina plaatsen, een gesprek opstarten met een ouder of een groepje ouders of hulp vragen bij een activiteit van de groep. 

U ontvangt binnenkort, op het bij ons bekende mailadres, een uitnodiging om de app te downloaden via Google Play of de App store op uw mobiele telefoon of uw laptop. U wordt automatisch (vanwege de koppeling met ParnasSys) in de groepsomgeving geplaatst waarin uw zoon of dochter zit. Indien u meerdere kinderen op school heeft wordt u aan meerdere groepen gekoppeld. 

Plaatsing nieuwe speeltoestellen

02-06-2021
Het heeft even geduurd, maar ze staan er eindelijk. De nieuwe speeltoestellen!

De kinderen hebben er vandaag al flink gebruik van gemaakt. We hebben deze toestellen (een evenwichtsbalk, een 'spinner' en een speeltoren met glijbaan)  kunnen aanschaffen via een gift van onze oudervereniging, een subsidie vanuit de gemeente Tynaarlo en een donatie van het bedrijf Seasons uit Yde.

Namens de kinderen: Hartelijk dank hiervoor en met het nieuwe speelmateriaal erbij hopen dat de kinderen voor de komende jaren weer fijn kunnen spelen bij school. 

Laatste week levering eu-schoolfruit

01-06-2021
Helaas is deze week alweer de laatste week waarin we gratis fruit geleverd krijgen. Vanaf aanstaande week stopt de levering. 
Uiteraard hopen en verwachten we ;-)  dat alle kinderen vanaf aanstaande week dagelijks fruit meenemen vanaf huis, zodat ze de gezonde hapje in de kleine ochtendpauze niet hoeven te missen. Alvast dank hiervoor. 

Inloop voor school

28-05-2021
Vanaf aanstaande maandag zullen de leerkrachten van groep 3/4/5 en 6/7/8 weer vanaf 08.20 op het op het plein lopen. De kinderen van groep 3 tot en met 8 zijn dan uiteraard ook welkom op het grote plein en kunnen dan samen met de leerkrachten om 08.30 de school binnen gaan.

Voor de kinderen van groep 1/2 blijft de situatie zoals die nu is. 

Formatie 2021 -2022

26-05-2021
Achter de schermen zijn we al weer bezig met de formatie voor het schooljaar 2021 - 2022. Voor het schooljaar 2021 - 2022 krijgen de scholen van Stichting Baasis formatie toegekend op basis van het verwachte leerlingenaantal op 1 oktober 2021. Voor De Duinstee geldt dat we, volgens de laatste tellingen, op 1 oktober 50 leerlingen hebben. Uitgangspunt bij het maken van een formatieplan voor onze school is dat ook aanstaand schooljaar weer met 3 groepen gaan werken. Zodra het formatieplan definitief zullen we het met u delen.  

Het volgen van leerlingen

26-05-2021
Bij ons op school volgen we de ontwikkeling van het leren van de kinderen onder andere door het afnemen van toetsen, waaronder de Cito toetsen in januari (middentoetsen) en juni (eindtoetsen). Daarnaast kijken we ook naar wat de kinderen in de klas laten zien.

In maart 2021 hebben de leerlingen van de groepen 3 tot en met 7 citotoetsen gemaakt. Ze hebben toetsen gemaakt voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen en wiskunde. Deze toetsen worden normaal afgenomen in januari/februari, maar zijn toen niet afgenomen i.v.m. de lockdown.

In april hebben de leerlingen van groep 1 en 2 een toets gedaan om de ontwikkeling op het gebied van het voorbereidend lezen goed te volgen. Bij de kinderen van groep 1 keken we naar het rijmen. Bij de kinderen van groep 2 keken we naar het hakken en plakken en de letterkennis.
De leerlingen van groep 8 hebben in april de eindtoets gemaakt.

De middentoetsen zit er nog maar net op en de eindafname komt al om de hoek kijken. Hoe gaan we hiermee om? Ondanks dat de tijd tussen de afnameperiodes korter is, geeft het afnemen van toetsen ons waardevolle informatie. We sluiten hiermee het schooljaar goed af en kunnen in het nieuwe schooljaar ook goed starten.

Daarom nemen we de komende twee weken weer een aantal toetsen af bij de leerlingen van de groepen 3 tot en met 7. We nemen de toetsen af voor technisch lezen, spelling en rekenen en wiskunde. Er zit minder tijd tussen de beide toetsafnames dan normaal. Daarom zullen de leerlingen in deze laatste periode mogelijk ook iets minder groei laten zien.
De toets voor begrijpend lezen nemen we niet af aan het eind van dit schooljaar. De ontwikkeling van het begrijpend lezen volgen we door goed te kijken naar wat de leerlingen laten zien in de klas. Wekelijks worden er lessen gegeven rondom een actueel thema (Nieuwsbegrip) en de kinderen maken ook digitaal lessen rondom dit thema. Dit zullen we gebruiken voor het volgen van onze leerlingen op het gebied van begrijpend lezen.

In de weken van 14 – 25 juni zullen we de toetsen analyseren en plannen maken voor de start van het nieuwe schooljaar.

In de week van 28 juni tot 2 juli plannen we oudergesprekken. Voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 zullen dit oudergesprekken zijn. Voor de kinderen van groep 5 tot en met 7 zullen dit ouder- en kindgesprekken zijn. Met de kinderen van groep 6 en 7 wordt ook gesproken over het vervolgonderwijs na de basisschool.

Op vrijdag 2 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.

Ateliers

26-05-2021
Op de donderdagmiddagen organiseren we ateliers op De Duinstee. Daarbij proberen we steeds een gevarieerd programma aan te bieden, waarbij we soms gebruik kunnen maken van externe deskundigen.

Vorige week en de komende 2 weken staan de ateliers in het teken van de gezondheid. Vorige week stond gezond bewegen centraal, aanstaande donderdag gezonde voeding en de laatste les uit deze reeks staat mentale gezondheid centraal. Bij dit thema worden we ondersteund door studenten van de Hanzehogeschool en het Drenthecollege. 

Na de laatste les uit deze reeks zullen een verslag op de site plaatsen, maar tussendoor kunt u al even meegenieten via het fotoalbum op deze site. 


Denkgewoonten

17-05-2021
Voor de meivakantie is het team van De Duinstee gestart met een scholing gedaan rondom ‘Denkgewoonten’. Denkgewoonten leiden tot intelligenter gedrag en een groter probleemoplossend vermogen bij de kinderen. Met de 16 denkgewoonten van 'Denk mee, doe mee' leren kinderen na te denken over hun eigen ideeën, maar ook over de gedachten van anderen. Daarnaast gaan ze aan de slag met praktische vaardigheden als luisteren, samenwerken en onderzoeken.

In de afgelopen periode hebben we de denkgewoonte "Ik denk eerst na" onder de loep genomen.
In de komende periode gaan we een andere denkgewoonte in de praktijk brengen: "Ik Luister". 
U kunt ook thuis met uw kind over deze denkgewoonte praten. Zie voor tips etc. navolgende link: 03 Ik luister - Denkgewoonten

Voor meer informatie over bovenstaande kunt u naar de website van denkgewoonten surfen: Denkgewoonten

Sport en spelbus

28-04-2021
Op maandag 3 mei, tussen 14.00 en 15.30 staat de sport- en spelbus op het veldje naast MFA Ydershoes.  Kinderen tussen 6 en 12 jaar mogen van dit sport- en spelaanbod gebruik van maken. Hiervoor moet je wel van tevoren zijn aangemeld. Dit kan via: www.tynaarlo.nl/sportpret

Helaas is dit keer, vanwege Corona maatregelen, publiek niet toegestaan.