We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Toetsen week 38 en 39

donderdag 10 september 2020
door Sandra van der Veur
U bent gewend dat de kinderen in januari en mei op school worden getoetst. De zogeheten Cito toetsen worden vanaf groep 3 afgenomen. Deze toetsen worden afgenomen om de ontwikkeling van de kinderen bij ons op school goed te kunnen volgen. De kinderen worden getoetst op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. De leerkrachten analyseren deze toetsen, zodat ze goed kunnen zien waar een kind staat in zijn ontwikkeling. Naast de methode gebonden toetsen, (dit zijn de toetsen die de kinderen gedurende het jaar na ieder blok/thema maken) en de observaties van de leerkrachten krijgen we een compleet beeld. Zo kan er worden ingespeeld op de behoeftes van een kind en de groep en kunnen we daar waar nodig bijsturen. Door de coronamaatregelen en het thuiswerken voor de zomervakantie zijn de Cito toetsen in mei niet afgenomen. Deze zijn verplaatst naar september. In week 38 en 39 zijn/worden de toetsen weer afgenomen bij ons op school. In de laatste week voor de herfstvakantie vinden de oudergesprekken plaats. Binnenkort ontvangt u hierover informatie.