We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Schooltijden na de zomervakantie

vrijdag 3 juli 2020
door Leonie Magnin
Omdat het op dit moment onduidelijk is hoe over enkele maanden de situatie is rondom de coranacrisis, blijven we na de zomervakantie met alle groepen werken met het continurooster (5 gelijke dagen van 8.30 tot 14.00 uur).
Na de zomervakantie werken we echter niet meer met een inloop. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn vanaf 08.20 uur welkom op het plein. Als de bel gaat gaan zij met hun leerkracht naar binnen.

De kinderen van groep 1-2 verzamelen vanaf 08.20 uur buiten bij de picknickbank. De leerkracht vangt de kinderen op. We verzoeken u om het afscheid kort te houden.

Omdat we in en rondom school vasthouden aan de 1,5 meter afstand-maatregel, komen ouders ook na de zomer niet op het schoolplein en niet in de school.

Voor het definitief aanpassen van schooltijden is instemming vereist van de medezeggenschapsraad (MR). Uit een peiling door de MR enkele weken geleden, onder ouders van zowel school als kinderopvang, is gebleken dat een zeer ruim deel van de ouders voorstander is van structurele invoering van het continurooster.
Na de zomervakantie (september) zal de MR een officieel voorstel voor aanpassing van schooltijden voorleggen aan zowel ouders als personeelsleden. Afhankelijk van de reacties op dit voorstel zal de MR een advies over de schooltijden uitbrengen aan de directie.