inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Groep 1 en 2 op bezoek bij de AH in Eelde.

vrijdag 6 september 2019
Dag allemaal,
we zijn weer begonnen ! We zijn blij  dat iedereen gezond en wel terug is in de groep !

In de groep hebben we een geheel vernieuwde huishoek en dit valt goed in de smaak bij de kinderen. De kinderen kunnen zelfs een eigen winkel bezoeken!

Om een winkelbezoek aan de lijve te ondervinden en zo het spel een impuls te geven, bezochten we afgelopen donderdagmiddag de AH in Paterswolde.
We werden ontvangen en begeleid door Aimee. Aimee liet ons zeer enthousiast van alles achter de schermen zien; de bewakingscamera's, de plaats waar de vrachtwagens lossen, de lege flessen machine: aan de voor- en achterkant!
We mochten achter de balie bij het brood en de vleeswaren. De groenteboer liet ons vele groenten en fruit zien ! Hij maakte er bijna een quiz van !
De kinderen mochten met een eigen kar een stuk fruit kiezen en zelf scannen achter de kassa. Juf betaalde, natuurlijk met de bonuskaart , en de volgende dag hebben we heerlijk gesmuld van onze "boodschappen"! 

Kortom een geweldige middag met heel veel indrukken, bijna te veel om op te noemen!
De kinderen hebben het fantastisch goed gedaan! Daar kunnen we vaker mee op pad ! 

AH Paterswolde en met name Aimee, bedankt voor de geweldige fijne ontvangst en begeleiding!
Ouders bedankt voor het rijden .

Neemt u vooral een kijkje bij de albums met foto's van deze middag.
De foto's spreken voor zich !
Een middag met een gouden randje!
 


Luizen gespot..

vrijdag 6 september 2019
Helaas hebben we na de zomervakantie het bericht gekregen dat er in groep 1/2 luizen gevonden zijn. Bij het betreffende kind is uiteraard een behandeling opgestart, maar het zou kunnen zijn dat andere kinderen (eventueel ook in andere groepen) ook luizen hebben.
Wilt u alvast uw eigen kind controleren op luizen en/of neten en eventueel een behandeling willen uitvoeren?

Ook op school zullen de komende weken gaan controleren op de aanwezigheid van luizen/neten. 

De Verrekijkers

woensdag 4 september 2019
Stichting Baasis heeft voor meerdere jaren formatie beschikbaar gesteld ten behoeve van het ondersteunen van (hoog)begaafde leerlingen. Op Het Oelebred is daarom de bovenschoolse plusklas De Verrekijkers opgericht. Deze plusklas is voor leerlingen van obs Het Oelebred en van Obs De Duinstee. (Hoog)begaafde leerlingen krijgen in hun eigen groep verkorte instructies en compacte leerstof. Op deze manier ontstaat er ruimte voor verrijking. Blijkt dit aanbod niet voldoende te zijn en heeft een leerling meer uitdaging en samenwerking met gelijkgestemden nodig, dan kan plaatsing in een plusklas een oplossing zijn. In plusklas De Verrekijkers krijgen leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 op woensdag in kleine groepjes en onder begeleiding van leerkracht en specialist (hoog) begaafdheid Agnes Naber een programma aangeboden waarin leren denken, leren leren en leren leven centraal staat. De aandacht is in het bijzonder gericht op de aanpak van een opdracht en minder op het resultaat. Op deze wijze krijgen de leerlingen meer inzicht in hun eigen leerproces. Een toelatingscommissie bestaande uit de Coördinatoren Passend Onderwijs, de specialist (Hoog)begaafdheid en de directeur, besluit op basis van een aantal criteria of een leerling plaatsbaar is in plusgroep De Verrekijkers. In dit proces wordt de mening van de ouders en de leerling meegenomen.

Voor verdere informatie kunt u de beleidsnotitie ‘Wie mag er naar de bovenschoolse plusklas’ van Stichting Baasis inzien. Mocht u nog vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op

Kinderopvang in Ydershoes

donderdag 29 augustus 2019
De werkzaamheden zijn in volle gang en komend weekend zal de laatste hand worden gelegd aan de nieuwe ruimtes van Kids First. Op maandag 2 september is het dan eindelijk zover: de start van kinderdagverblijf De Duinrakkertjes in Ydershoes.

Kids First biedt opvang van 7 tot 18 uur op alle schooldagen. Er is voorschoolse opvang (VSO), tussen de middag opvang(TMO), naschoolse opvang (BSO), een peutergroep en kinderopvang.

De teams van OBS De Duinstee en Kids First zullen in de toekomst veel gaan samenwerken. Samenwerken is meer dan werken onder hetzelfde dak. Het betekent werken vanuit dezelfde visie en afstemming over zowel onderwijsinhoudelijke als pedagogische activiteiten. Alles met als doel de ontwikkeling van de kinderen te optimaliseren en zorg te dragen voor een ononderbroken leer- en ontwikkelingslijn.

Kindcentrum Ydershoes als plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen.

Voor meer informatie over het aanbod van Kids First en inschrijving kunt u terecht op de website van Kids First (www.kidsfirst.nl )

Sport- en spelbus

vrijdag 12 juli 2019
In de laatste week van de zomervakantie, op maandag 19 augustus, staat de sport- en spelbus van 14.00 tot 15.30 uur op het plein voor de Duinstee.

Basisschoolkinderen mogen hier, tegen betaling van € 1,- (en eventueel onder begeleiding van een sportmedewerker van de gemeente Tynaarlo) gebruik van maken. 

vorige pagina | volgende pagina