We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Groep 3/4/5, schooljaar 2021-2022

dinsdag 7 september 2021
Dit schooljaar (2021-2022) heeft groep 3/4/5 19 kinderen. Negen kinderen in groep 3, vijf kinderen in groep 4 en vijf kinderen in groep 5.

Meester Marcel staat op maandag voor de groep. Juf Marianne werkt op dinsdag t/m vrijdag in de groep. Op dinsdag en donderdagochtend hebben we hulp van juf Helen. Juf Marja loopt t/m december 2021 stage op vrijdag.

In de klas is er veel aandacht voor de basisvakken zoals lezen, rekenen en spelling. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan sociaal emotionele vorming met behulp van de Kanjertraining en vorig schooljaar zijn we gestart om de ‘Denkgewoonten’ te implementeren op de school (zie ook: www.denkgewoonten.nl). Verder krijgen de kinderen twee keer per week gym van een vakdocent. Ook creatieve vakken zoals knutselen, muziek en drama staan regelmatig op het programma.

De kinderen van groep 3/4/5 zijn behulpzaam, zelfstandig, leergierig, gezellig, enthousiast, vrolijk en met elkaar is het een heerlijke groep!

Groep 1 en 2

dinsdag 7 september 2021
Groep 1 en 2 van OBS De Duinstee.
In groep 1 en 2 van OBS De Duinstee zitten momenteel 15 kinderen.
10 kinderen in groep 2 en we zijn gestart met 5 kinderen in groep 1.
in oktober komen er al weer 2 kinderen bij en in december nummer 3!
We groeien tot 21 kinderen eind februari! 
Dat maakt het tot een fijne groep om mee te werken.
De kinderen hebben dit jaar  2 leerkrachten , juf Elly en juf Ina en een geweldig fijne stagiaire juf Joyce.
In de klas vinden we het belangrijk voor elkaar te zorgen!  Dat doen we dan ook . Kleuters kunnen elkaar zo goed helpen en kunnen ook zoveel zelf!
De zelfredzaamheid is belangrijk; denk maar eens na, kun je het ook zelf?  We werken met denkgewoonten: Ik luister , Ik denk eerst na en Samen kunnen we meer dan alleen!. Dat zijn prachtige basisregels , zeker ook met een kleutergroep! 
We werken met het kleutervolgsysteem Dorr, zonder vaste onderwerpen maar met leerlijnen zodat we optimaal aan de belangstelling van de kinderen tegemoet kunnen komen. We werken met erg veel bewegend leren, spel , Ipads met interactieve spellen, bijvoorbeeld Kiene klanken.
Elke dag leren we iets! 
Dit is dan ook niets voor niets de knapste kleuterklas van Yde ! :-)

We kunnen wel uren over vertellen, voor nu

Nieuwsbrieven via onze Parro app

vrijdag 3 september 2021
Vanaf heden zullen we de nieuwsbrieven van onze school gaan versturen via de Parro app. Mocht u deze app niet op uw mobile telefoon kunnen of willen ontvangen: U kunt de app ook via uw vaste pc of laptop openen. De webapp is te vinden op https://talk.parro.com.

Nieuwsbrief 3 september 2021

Vacature Medezeggenschapsraad

vrijdag 3 september 2021
Binnen de oudergeleding van de MR is een vacature. Welke ouder/verzorger zou graag als MR-lid aan de slag willen gaan? In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u de informatie over deze vacature lezen.

Informatieavond 14 september

dinsdag 31 augustus 2021
Hierbij willen we u op 14 september graag uitnodigen voor een informatieavond op onze school. Anders dan in voorgaande jaren zal deze informatieavond meer thematisch van opzet zijn. Het onderwerp van deze avond is 'Denkgewoontes' en wordt geleid door Corine Dekker. We starten om 19.30 in de MFA en sluiten rondom 20.30 het gezamenlijke gedeelte af. Tot 21.00 kunt u dan nog even in de groepen kijken en/of vragen stellen aan de juf/meester van uw zoon of dochter. 

U komt toch ook?
vorige pagina | volgende pagina