We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Fijne vakantie!

vrijdag 3 juli 2020
Beste ouders/verzorgers,

Vandaag sluiten we een heel bijzonder schooljaar af.
Bedankt voor de fijne samenwerking, jullie hulp en jullie vertrouwen. 
Ook dit jaar hebben we weer enorm genoten van jullie kinderen.

Een hele fijne zomervakantie en tot maandag 17 augustus!

Hartelijke groet van het team van de De Duinrakkers en OBS De Duinstee

Schooltijden na de zomervakantie

vrijdag 3 juli 2020
Omdat het op dit moment onduidelijk is hoe over enkele maanden de situatie is rondom de coranacrisis, blijven we na de zomervakantie met alle groepen werken met het continurooster (5 gelijke dagen van 8.30 tot 14.00 uur).
Na de zomervakantie werken we echter niet meer met een inloop. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn vanaf 08.20 uur welkom op het plein. Als de bel gaat gaan zij met hun leerkracht naar binnen.

De kinderen van groep 1-2 verzamelen vanaf 08.20 uur buiten bij de picknickbank. De leerkracht vangt de kinderen op. We verzoeken u om het afscheid kort te houden.

Omdat we in en rondom school vasthouden aan de 1,5 meter afstand-maatregel, komen ouders ook na de zomer niet op het schoolplein en niet in de school.

Voor het definitief aanpassen van schooltijden is instemming vereist van de medezeggenschapsraad (MR). Uit een peiling door de MR enkele weken geleden, onder ouders van zowel school als kinderopvang, is gebleken dat een zeer ruim deel van de ouders voorstander is van structurele invoering van het continurooster.
Na de zomervakantie (september) zal de MR een officieel voorstel voor aanpassing van schooltijden voorleggen aan zowel ouders als personeelsleden. Afhankelijk van de reacties op dit voorstel zal de MR een advies over de schooltijden uitbrengen aan de directie.

Vertrek Leonie Magnin

maandag 29 juni 2020
Beste ouders/verzorgers,

Na 5 jaren directeurschap op De Duinstee en Het Oelebred en is het voor mij tijd voor een nieuwe stap: na de zomervakantie start ik als directeur op De Veenvlinder in Eelde.
Met veel tevredenheid en plezier kijk ik terug op mijn jaren in Yde.
Ik ga het missen: fijne kinderen, enthousiaste collega's met wie ik goed kan samenwerken, betrokken ouders en natuurlijk een prachtig nieuw schoolgebouw.
De school heeft de laatste jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt en
ik laat het met een gerust hart achter.

De nieuwe directeur van De Duinstee en het Oelebred wordt Sandra van der Veur. Sandra werkt op dit moment als coördinator op De Schuthoek in Zuidlaren.

De medezeggenschapsraad heeft een positief advies uitgebracht met betrekking tot de aanstelling van Sandra.
Marcel blijft ook na de zomervakantie op beide scholen werkzaam als coördinator.

Komende week neem ik afscheid van de collega's en van de kinderen. Helaas kan ik als gevolg van de coronamaatregelen niet persoonlijk van ouders afscheid nemen. Bij deze wil ik jullie bedanken voor de fijne tijd en plezierige samenwerking. Maar vooral ook, bedankt voor het vertrouwen.

Een fijne zomer en tot ziens. 

Leonie Magnin


Margedagen 2020-2021

maandag 29 juni 2020
Op basis van het aantal verplichte lesuren hebben leerlingen naast de schoolvakanties ieder jaar een aantal margedagen.
Op margedagen zijn de leerlingen vrij; de leerkrachten vergaderen, doen groepsadministratie of volgen een scholing.

Voor 2020-2021 zijn de volgende margedagen gepland:

maandag 28 september 2020
dinsdag 27 oktober 2020
donderdag 19 november 2020
dinsdag 2 februari 2021
woensdag 17 maart 2021
donderdag 17 juni 2021
vrijdag 25 juni 2021


Speciale editie van de Avond4daagse 2020

maandag 25 mei 2020
Vanaf 11 mei kunnen kinderen weer gedeeltelijk naar school en naar de opvang, maar evenementen zijn door het coronavirus tot 1 september afgelast.
Ook de Avond4daagse valt in deze periode en gaat dus niet door.
De Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) geeft samen met Drenthe gezond de mogelijkheid aan de kinderen in Drenthe om de alternatieve Avond4daagse te lopen: Avond4daagse - Home Edition!

Wat is Avond4daagse – Home Edition?
Met Avond4daagse – Home Edition bieden we alle deelnemers de mogelijkheid vier verschillende routes te lopen vanaf een eigen gekozen startpunt (bijvoorbeeld vanaf huis). Na aanmelding krijgen de deelnemers toegang tot een speciale app. Die maakt op basis van de ingegeven afstand en startplaats automatisch vier verschillende routes. Deze kunnen de deelnemers met de app lopen. De app houdt de wandeling bij en geeft automatisch een seintje als de vier dagen zijn volbracht. Na afloop ontvangen de deelnemers de enige echte Avond4daagse medaille. 
Aanmeldingslink: https://drenthe-beweegt.nl/alternatieve-avond4daagse 
 
De spelregelsDe Avond4daagse – Home Edition loopt van 1 juni t/m 31 augustus 2020. De belangrijkste regel is dat deelnemers zich moeten houden aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Ook houdt iedereen zich aan de algemene bepalingen van het bestuur van AW4D Eelde-Paterswolde. Daar verwijzen we ook naar in de voorwaarden. Daarnaast moeten de vier dagen binnen twee weken worden volbracht. Het moet immers wel een uitdaging blijven. En verder is het vooral: genieten van het buiten zijn en het bewegen.

vorige pagina | volgende pagina