We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Informatiebrief sluiting school en onderwijs op afstand, 1 april

woensdag 1 april 2020
Op dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten dat alle scholen tot de meivakantie gesloten moeten blijven. Een begrijpelijk besluit, maar met de nodige impact en gevolgen voor ons allemaal.

Gebruik Microsoft Teams
Sinds deze week werken de leerkrachten voor het onderwijs op afstand met Microsoft Teams.
Met Microsoft Teams kunnen de leerkrachten videobellen met de leerlingen. Ook plaatsen zij er met ingang van komende week de weektaak (gr 3 t/m 8), het weekrooster (groep 1-2), extra werk, nakijkbladen en instructiefilmpjes plaatsen.
Ouders die het niet lukt om met Microsoft Teams aan de slag te gaan, kunnen dit melden bij de leerkracht. Het is uiteraard altijd mogelijk om het schoolwerk via de mail te ontvangen.
We willen nogmaals benadrukken het bij de leerkrachten aan te geven als uw kind moeite heeft met het aangeboden schoolwerk.

Bereikbaarheid leerkrachten
De leerkrachten zijn op hun eigen werkdagen onder schooltijd bereikbaar. Het zal niet altijd lukken direct antwoord te geven op een vraag, maar we doen ons best alle vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Wilt telefonisch contact met de leerkracht? U kunt ook dit via de mail aangeven.

Groep 1-2
maandag en dinsdag: juf Elly → e.schenkel@stichtingbaasis.nl
woensdag t/m vrijdag: juf Ina → i.puister@stichtingbaasis.nl

Groep 3-4:
maandag t/m donderdag: juf Marianne → m.hardenberg@stichtingbaasis.nl
vrijdag: juf Maartje → m.boekhorst@stichtingbaasis.nl

Groep 5 t/m 8:
maandag: juf Maartje → m.boekhorst@stichtingbaasis.nl
dinsdag/woensdag: meester Marcel → m.deruiter@stichtingbaasis.nl
donderdag/vrijdag: juf Ûlkje → u.meinderts@stichtingbaasis.nl

Brengen nieuw schoolwerk
Wanneer de kinderen weer toe zijn aan nieuwe werkboekjes, lesboeken of ander schoolwerk, komen de leerkrachten het werk thuis langs brengen. U wordt hier van tevoren over geïnformeerd door de leerkracht.

Leesboeken
De school is gesloten en daarmee ook de schoolbibliotheek. Kinderen die hun leesboek hebben gelezen kunnen onderling hun boek ruilen. Ik wil u er graag nogmaals op wijzen dat de bibliotheken in Zuidlaren en Vries de mogelijkheid bieden om boeken te reserveren. De gereserveerde boeken worden dor de bibliotheek bij u thuis bezorgd.

Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.bibliotheekzuidlaren.nl/online-bibliotheek
https://www.bibliotheekvries.nl/online-bibliotheek

Foto’s thuiswerken op website
Op de website van de school vindt u een prachtige impressie met foto’s van kinderen die thuis met hun schoolwerk bezig zijn. Om de fotoalbums te kunnen bekijken dient u ingelogd te zijn. Bent u de inloggegevens kwijt of vergeten? Stuur dan een mail naar m.deruiter@stichtingbaasis.nl

Corona informatie en aandachtspunten
Al met al roept de tijd van nu bij ons allemaal veel zorgen en vragen op.
Vragen die jonge kinderen op dit moment kunnen stellen zijn verwoord door GGD Drenthe. Zij hebben het boekje "Hallo ik ben Corona" gemaakt.
In het boekje “Praten over Corona” van Angela Geurts staat in kindertaal uitgelegd wat het virus Corona is. U heeft beide boekjes per mail ontvangen.

De huidige situatie kan thuis spanningen opleveren.GGD Drenthe en Veilig Thuis Drenthe hebben een document opgesteld: Over Corona en wat je wél kunt doen. Het document is per mail aan u toegezonden.

Op dit moment wordt er veel van ons allen gevraagd.
De kinderen missen hun leerkracht, wij missen de kinderen.
Ouders moeten naast hun gewone werk de kinderen begeleiden met hun schoolwerk.
Leerkrachten doen hun werk op afstand zo goed als mogelijk, maar moeten er daarnaast ook zijn voor hun kinderen en ouders.
We doen allemaal ons best. Dit doen we allemaal op onze eigen manier en dat is helemaal prima.

Onderwijs op afstand, informatiebrief 24 maart

dinsdag 24 maart 2020

We willen heel graag onze leerlingen de komende tijd zoveel als mogelijk in staat stellen om thuis te kunnen werken. We vinden het daarbij belangrijk om rekening te houden met verschillen tussen kinderen. Daarnaast realiseren we ons zeer goed, dat het niet voor alle ouders haalbaar is om dagelijks thuis hun kinderen te begeleiden. Ouders werken vanuit huis of hebben een beroep waardoor zijn van huis zijn. Met elkaar zullen we onze weg hierin moeten vinden en dat kost tijd.

Ik verzoek u daarom met klem: deel het met de leerkrachten wanneer uw kind teveel of te weinig werkt heeft, wanneer uw kind de lesstof moeilijk vindt of wanneer u hulp nodig heeft bij het thuisonderwijs. Met vragen over de leerlingenzorg kunt u uiteraard ook terecht bij Lydia Zwerver.
Samen zoeken we naar een oplossing.

We hebben in overweging genomen om de netbooks en Ipads van school beschikbaar te stellen aan gezinnen die daar behoefte aan hebben. Dit blijkt echter niet mogelijk omdat deze apparaten zoals ze nu zijn ingesteld, alleen werken op het schoolsysteem en niet daarbuiten. Op dit moment onderzoekt Stichting Baasis of er mogelijk een andere manier is om ouders hierin te ondersteunen.

Komende week onderzoeken we de mogelijkheden om met de groepen 3 t/m 8 te werken met Office Teams. Dit programma biedt veel mogelijkheden als het gaat om het plaatsen van o.a instructiefilmpjes, extra werkbladen en nakijkbladen. Ook kunnen leerkrachten met Office Teams videobellen met kinderen.

We hebben met elkaar afgesproken dat wekelijks ten minste één contactmoment zal zijn tussen de leerkrachten en de leerlingen. Voor de groepen 1 t/m 2 zal dat telefonisch zijn. Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 doen we dit eerst telefonisch en mogelijk later via Office Teams.
Een rooster voor het bellen en informatie over office Teams ontvangt van de leerkrachten.

Wat het toetsen betreft zijn we nog op zoek naar een manier om deze de komende tijd op afstand te kunnen afnemen. Met uitzondering van een aantal digitale toetsen die in de weektaak zijn gepland, worden er deze week verder nog geen toetsen afgenomen.

Tot slot wil u er graag op wijzen dat de bibliotheken in Zuidlaren en Vries, ondanks dat zij gesloten zijn, wel de mogelijkheid bieden om boeken te reserveren. De bibliotheken bezorgen de gereserveerde boeken bij u thuis. Op dit moment is het helaas niet mogelijk om boeken via de bibliotheek op school te lenen. De leerkrachten kunnen deze helaas niet bij u thuis bezorgen.
Meer informatie kunt u vinden op:

https://www.bibliotheekzuidlaren.nl/online-bibliotheek 

en

https://www.bibliotheekvries.nl/online-bibliotheek 


Onderwijs op afstand, informatiebrief 20 maart

vrijdag 20 maart 2020

De eerste week van thuisonderwijs zit erop. Het is voor iedereen een ingrijpende en onwerkelijke situatie. We overleggen als team op dit moment intensief met elkaar hoe we het zogenoemde onderwijs op afstand zo goed als mogelijk kunnen organiseren.
 
In deze mail wil ik u over de volgende zaken informeren:
 
 • De ouders van kinderen van de groepen 3 t/m 8 ontvangen aanstaande maandag per mail van de leerkrachten een nieuwe weektaak
 • De ouders van kinderen uit groep 1-2 ontvangen maandag van de leerkrachten per mail een weekrooster
 • Op dinsdag ontvangen ouders vanaf groep 4 informatie over de nieuwe tekst van Nieuwsbegrip (Begrijpend lezen). Deze tekst met vragen is iedere week pas op dinsdag online beschikbaar.
 • Alle ouders ontvangen op maandag per mail een beweegrooster voor de komende week. 
 • Wij hopen dat u als ouder zelf het werk van de kinderen kunt nakijken; komende week ontvangt u per mail enkele nakijkbladen.
 • Als u merkt dat uw kind veel moeite heeft met bepaalde lesstof, geeft u dit dan aan bij de leerkracht
 • De leerkrachten zijn onder schooltijd per mail bereikbaar voor vragen van kinderen en ouders. Voor alle duidelijkheid vindt u hieronder het rooster en de mailadressen:

  Groep 1-2:
  maandag en dinsdag juf Elly: e.schenkel@stichtingbaasis.nl
  woensdag t/m vrijdag juf Ina: i.puister@stichtingbaasis.nl

  Groep 3-4:
  maandag t/m donderdag juf Marianne: m.hardenberg@stichtingbaasis.nl
  vrijdag: juf Maartje: m.boekhorst@stichtingbaasis.nl of juf
  eventueel: juf Lydia: l.zwerver@stichtingbaasis.nl

  Groep 5 t/m 8:
  maandag juf Maartje: m.boekhorst@stichtingbaasis.nl  of meester Marcel: m.deruiter@stichtingbaasis.nl 
  dinsdag en woensdag meester Marcel: m.deruiter@stichtingbaasis.nl
  donderdag en vrijdag juf Ûlkje: u.meinderts@stichtingbaasis.nl en eventueel: juf Lydia: l.zwerver@stichtingbaasis.nl
 • De school is gesloten. Wanneer ouders beide werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep kunnen zij hun kind(eren)  aanmelden voor onderwijs op school. Maar het is noodopvang en ouders wordt nadrukkelijk verzocht naar andere opvangmogelijkheden te zoeken. Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden willen we geen grote groepen kinderen bij elkaar zetten. Een lijst met cruciale beroepen kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
 • Om een goede planning te kunnen maken en overzicht te houden verlopen, zolang de school gesloten is, alle aanmeldingen via mij. Ik verzoek u uw aanvraag voor onderwijs op school minimaal één dag van te voren en voor 15.00 uur door te geven via l.magnin@stichtingbaasis.nl
  Wanneer er geen aanvragen zijn is de school gesloten.
 • We vangen alleen kinderen op zonder ziekteverschijnselen.
 • De komende dagen bespreken we met elkaar:
  -Op welke wijze we de kinderen op afstand instructie kunnen geven
  -Hoe de kinderen met hun leerkracht contact kunnen hebben (we moeten hierbij uiteraard rekening houden met de regels omtrent AVG)
  -Welke afspraken we maken over het afnemen van toetsen.


Over deze zaken infomeren we u begin volgende week.
 
 
 

thuisonderwijs

vrijdag 20 maart 2020
De eerste week van thuisonderwijs zit erop. Het is voor iedereen een ingrijpende en onwerkelijke situatie. We overleggen als team op dit moment intensief met elkaar hoe we het zogenoemde onderwijs op afstand zo goed als mogelijk kunnen organiseren.
 
Ik wil u over de volgende zaken graag informeren:
 
 • De ouders van kinderen van de groepen 3 t/m 8 ontvangen aanstaande maandag per mail van de leerkrachten een nieuwe weektaak
 • De ouders van kinderen uit groep 1-2 ontvangen maandag van de leerkrachten per mail een weekrooster
 • Op dinsdag ontvangen ouders vanaf groep 4 informatie over de nieuwe tekst van Nieuwsbegrip (Begrijpend lezen). Deze tekst met vragen is iedere week pas op dinsdag online beschikbaar.
 • Alle ouders ontvangen op maandag per mail een beweegrooster voor de komende week. 
 • Wij hopen dat u als ouder zelf het werk van de kinderen kunt nakijken; komende week ontvangt u per mail enkele nakijkbladen.
 • Als u merkt dat uw kind veel moeite heeft met bepaalde lesstof, geeft u dit dan aan bij de leerkracht
 • De leerkrachten zijn onder schooltijd per mail bereikbaar voor vragen van kinderen en ouders. Voor alle duidelijkheid vindt u hieronder het rooster en de mailadressen:

  Groep 1-2:
  maandag en dinsdag juf Elly: e.schenkel@stichtingbaasis.nl
  woensdag t/m vrijdag juf Ina: 
  i.puister@stichtingbaasis.nl

  Groep 3-4:
  maandag t/m donderdag juf Marianne: 
  m.hardenberg@stichtingbaasis.nl
  vrijdag: juf Maartje: m.boekhorst@stichtingbaasis.nl of juf
  eventueel: juf Lydia: l.zwerver@stichtingbaasis.nl

Groep 5 t/m 8:
maandag juf Maartje: m.boekhorst@stichtingbaasis.nl  of meester Marcel: 
m.deruiter@stichtingbaasis.nl 
dinsdag en woensdag meester Marcel: m.deruiter@stichtingbaasis.nl
donderdag en vrijdag juf Ûlkje: 
u.meinderts@stichtingbaasis.nl
            eventueel: juf Lydia: l.zwerver@stichtingbaasis.nl
 
 • De school is gesloten. Wanneer ouders beide werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep kunnen zij hun kind(eren)  aanmelden voor onderwijs op school. Maar het is noodopvang en ouders wordt nadrukkelijk verzocht naar andere opvangmogelijkheden te zoeken. Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden willen we geen grote groepen kinderen bij elkaar zetten. Een lijst met cruciale beroepen kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
 • Om een goede planning te kunnen maken en overzicht te houden verlopen, zolang de school gesloten is, alle aanmeldingen via mij. Ik verzoek u uw aanvraag voor onderwijs op school minimaal één dag van te voren en voor 15.00 uur door te geven via l.magnin@stichtingbaasis.nl
  Wanneer er geen aanvragen zijn is de school gesloten.
 • We vangen alleen kinderen op zonder ziekteverschijnselen.
 • De komende dagen bespreken we met elkaar:
-          Op welke wijze we de kinderen op afstand instructie kunnen geven
-          Hoe de kinderen met hun leerkracht contact kunnen hebben (we  
           moeten hierbij uiteraard rekening houden met de regels omtrent AVG)

-          Welke afspraken we maken over het afnemen van toetsen.


Over deze zaken infomeren we u begin volgende week.
 
Als u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande informatie dan hoor ik het graag.
 
Met vriendelijke groet,
 
Leonie Magnin

Thuisonderwijs week 1

vrijdag 20 maart 2020
Beste ouders/verzorgers van de kinderen van groep 1 en 2 ,
Wat een bizarre situatie is dit!
De scholen sluiten om verspreiding van het corona virus tegen te gaan. De kinderen zijn thuis en u ontvangt van ons informatie over thuisonderwijs van uw kind. Kleuteronderwijs bestaat voor een deel uit begeleid spel, dat maakt het moeilijker om in dit geval concreet lesmateriaal te delen.
Voor deze week delen we via de site van Kleuteruniversiteit allereerst digitale informatie.
Naast deze informatie wijzen we u nog op de volgende punten.
Zelfstandigheid: Laat uw kind zo vaak mogelijk iets zelf proberen waarvan u eigenlijk denkt dat hij/zij het nog niet kan – en waarvan uw kind denkt dat hij/zij het nog niet kan, uiteraard binnen de grenzen van veiligheid. Dit zorgt voor succeservaringen en groeiend zelfvertrouwen en dit is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Geef hierbij niet op als iets niet meteen lukt! Zie dit als een leuke ontdekkingstocht samen met uw kind, want u zult versteld staan van wat ze, al dan niet na wat oefening, allemaal al kunnen.
Voorlezen: In de klas wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de woordenschat. Een mooie manier om hier thuis mee verder te gaan is voorlezen. Om te weten of uw kind het verhaal begrijpt kunt u vragen stellen als, over wie ging het , waar, wanneer en hoe gebeurde het etc..
Het begin van begrijpend lezen is begrijpend luisteren. Een tekening van het verhaal kan natuurlijk ook !
Concentratietaken. Laat uw kind het liefst dagelijks een of meerdere activiteiten doen waarbij hij/zij zich ongeveer tien minuten moet blijven concentreren.
Pengreep. Blijf letten op de pengreep van uw kind. Een pen, potlood of stift moet tussen duim en wijsvinger vastgehouden worden.
Klanken.(letters) Mocht u met uw kind oefenen met “hakken en plakken” is het belangrijk de letters uit te spreken als klanken. (Een ‘r’ is dus géén ‘er’ en een ‘i’ is géén ‘ie’).
Het hakken van tas =t-a-s en plakken van r-aa-m= raam! De a is een korte klank en de aa is een lange klank.
Buitenspelen! Ga waar mogelijk met heerlijk uw kind naar buiten, al of niet met stoepkrijt !De natuur is de beste plek om te leren en te ontdekken.

De leerkrachten zijn via de mail te bereiken als u vragen heeft.
E.Schenkel@stichtingbaasis.nl  en I.Puister@stichtingbaasis.nl 
Voor deze week onze informatie met dank aan Kleuteruniversiteit.
https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/inspiratieblog-tips-voor-thuis-spelen-en-leren/ 


Wij beleven dit ook voor de eerste keer en doen ons best uit alle informatie die op ons af komt het juiste te kiezen . Wij betreuren de situatie en hopen dat wij u en uw kind snel weer op school kunnen ontvangen.
Blijf gezond!!


Met virtuele knuffels aan alle kinderen ,
Elly en Ina
vorige pagina | volgende pagina