We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Kinderopvang in Ydershoes

donderdag 29 augustus 2019
door Leonie Magnin
De werkzaamheden zijn in volle gang en komend weekend zal de laatste hand worden gelegd aan de nieuwe ruimtes van Kids First. Op maandag 2 september is het dan eindelijk zover: de start van kinderdagverblijf De Duinrakkertjes in Ydershoes.

Kids First biedt opvang van 7 tot 18 uur op alle schooldagen. Er is voorschoolse opvang (VSO), tussen de middag opvang(TMO), naschoolse opvang (BSO), een peutergroep en kinderopvang.

De teams van OBS De Duinstee en Kids First zullen in de toekomst veel gaan samenwerken. Samenwerken is meer dan werken onder hetzelfde dak. Het betekent werken vanuit dezelfde visie en afstemming over zowel onderwijsinhoudelijke als pedagogische activiteiten. Alles met als doel de ontwikkeling van de kinderen te optimaliseren en zorg te dragen voor een ononderbroken leer- en ontwikkelingslijn.

Kindcentrum Ydershoes als plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen.

Voor meer informatie over het aanbod van Kids First en inschrijving kunt u terecht op de website van Kids First (www.kidsfirst.nl )