We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Informatiebrief: herstart maandag 11 mei

vrijdag 24 april 2020
door Leonie Magnin
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet besloten dat de school op 11 mei haar deuren weer mag openen en dat we aan kleine groepen kinderen onderwijs mogen geven. We zijn blij dat we de kinderen weer op school mogen verwelkomen!

In deze brief wil u graag informeren over de wijze waarop wij tot 20 mei, en indien noodzakelijk langer,  op De Duinstee invulling gaan geven aan ons onderwijs. Uitgangspunt voor de keuzes die we hebben gemaakt zijn de veiligheid van leerlingen, leerkrachten en ouders en uiteraard de werkbaarheid.

Algemeen
Dit rooster is eerst voor de periode t/m woensdag 20 mei. Voor de periode daarna worden door het kabinet mogelijk andere besluiten genomen.

We nemen een flink aantal hygiënische maatregelen in acht: regelmatig handen wassen (in ieder geval na binnenkomst, na toiletbezoek en voor het eten), er is ontsmettingsmiddelen aanwezig voor de handen, we hoesten en niezen in de elleboog en geven elkaar geen hand

Kinderen met ziekteverschijnselen (verkouden, hoest en/of koorts) komen niet op school

Leerkrachten die ziek zijn blijven thuis; er komt geen vervanging. Ouders worden hiervan zo tijdig als mogelijk op de hoogte gesteld

Kinderen worden naar school gebracht door één ouder

Ouders houden afstand van elkaar en komen niet op het schoolplein

In de lokalen zitten de leerlingen aan een vaste tafel in een U-opstelling

De leerkracht zal zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden van de kinderen

Kinderen hangen hun jas aan de kapstok en nemen hun tas mee in de klas

We werken op school niet met laptops en Ipads

Kinderen van ouders in cruciale beroepen kunnen hun kind(eren) aanmelden voor extra schooldagen (graag via l.magnin@stichtingbaasis.nl)

De BSO is alleen beschikbaar voor kinderen op de dag dat zij naar school gaan.

Jarige kinderen kunnen op school niet trakteren

Oudergesprekken zijn telefonisch of via videobellen

Alle tot de zomervakantie geplande excursies, activiteiten en schoolreizen komen te vervallen

De geplande margedag van woensdag 20 mei komt te vervallen

Indien u uw kind(eren) de komende weken thuis wilt houden, verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk aan mij door te geven via l.magnin@stichtingbaasis.nl
 
Groepen 3 t/m 8
We gaan tijdelijk werken met een 5 gelijke dagenrooster van 8.45 tot 14.00 uur.

Op alle dagen is er inloop van 8.30 tot 8.45 uur. De lessen beginnen om 8.45 uur. Kinderen gaan rechtstreeks naar binnen en spelen voor schooltijd niet op het plein.

We gaan werken met een rooster waarbij de groepen worden verdeeld in twee groepen

De groepen gaan om en om een dag naar school. Op de dagen dat kinderen niet op school zijn maken werken zij thuis zelfstandig aan hun taken.

De kinderen gaan zonder ouder via de ingang bij hun lokaal naar binnen

Alle kinderen lunchen op school. Zij nemen hun fruit, lunch en drinken mee in een tas

Kinderen nemen op de dag dat zij naar school komen hun schoolwerk en andere schoolmaterialen mee naar school en na afloop van de dag weer mee naar huis. De laptop van school die uw kind eventueel thuis heeft hoeft niet te worden meegenomen

De groepen spelen na elkaar buiten op het plein

Vakleerkracht Jolanda zal op het plein bewegingslessen geven. De kinderen hoeven geen gymkleren mee naar school te nemen.
 
In onderstaand rooster ziet u op welke dag uw kind(eren) op school komen:
 
 
groep 5/6/7/8
groep 3/4
maandag
11 mei
groep 6, 7, 8
groep 4
 
 
 
dinsdag
12 mei
groep 5
groep 3
 
 
 
woensdag
13 mei
groep 6, 7, 8
groep 4
 
 
 
donderdag
14 mei
groep 5
groep 3
 
 
 
vrijdag
15 mei
groep 6, 7, 8
groep 4
 
 
 
maandag
18 mei
groep 5
groep 3
 
 
 
dinsdag
19 mei
groep 6, 7, 8
groep 4
 
 
 
woensdag
20 mei
groep 5
groep 3
 
 
Groep 1-2
De wijze waarop we nu tijdelijk moeten gaan lesgeven staat mijlenver af van het onderwijs zoals we dat normaal aan kleuters aanbieden. We gaan het daarom in groep 1-2 heel langzaam opbouwen

In de week van 11 -15 mei op de woensdag, donderdag en vrijdag zal aan kleine groepjes kinderen onderwijs worden geven. Kinderen gaan naar school van 8.45 uur tot 12.00 uur.

Ouders brengen kind om 8.45 uur naar de picknicktafel buiten op het grasveld. Juf Ina haalt de kinderen op. Om 12.00 brengt juf de kinderen naar de picknickbank.

Kinderen nemen fruit mee naar school dat zij gemakkelijk en zonder hulp van de leerkracht kunnen opeten.

Na de eerste week  (11-15 mei) gaan we intern bespreken we het onderwijs aan kleuters in de daaropvolgende weken kunnen uitbouwen.

Het rooster is per mail aan ouders verzonden.

Wij realiseren ons dat dit alles een enorm pakket aan maatregelen en afspraken is. We moeten ons echter houden aan de richtlijnen zoals deze zijn voorgeschreven.

We zijn bijzonder blij de kinderen straks weer op school te zien. We hebben ze enorm gemist!