We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Het volgen van leerlingen

woensdag 26 mei 2021
door Marcel de Ruiter
Bij ons op school volgen we de ontwikkeling van het leren van de kinderen onder andere door het afnemen van toetsen, waaronder de Cito toetsen in januari (middentoetsen) en juni (eindtoetsen). Daarnaast kijken we ook naar wat de kinderen in de klas laten zien.

In maart 2021 hebben de leerlingen van de groepen 3 tot en met 7 citotoetsen gemaakt. Ze hebben toetsen gemaakt voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen en wiskunde. Deze toetsen worden normaal afgenomen in januari/februari, maar zijn toen niet afgenomen i.v.m. de lockdown.

In april hebben de leerlingen van groep 1 en 2 een toets gedaan om de ontwikkeling op het gebied van het voorbereidend lezen goed te volgen. Bij de kinderen van groep 1 keken we naar het rijmen. Bij de kinderen van groep 2 keken we naar het hakken en plakken en de letterkennis.
De leerlingen van groep 8 hebben in april de eindtoets gemaakt.

De middentoetsen zit er nog maar net op en de eindafname komt al om de hoek kijken. Hoe gaan we hiermee om? Ondanks dat de tijd tussen de afnameperiodes korter is, geeft het afnemen van toetsen ons waardevolle informatie. We sluiten hiermee het schooljaar goed af en kunnen in het nieuwe schooljaar ook goed starten.

Daarom nemen we de komende twee weken weer een aantal toetsen af bij de leerlingen van de groepen 3 tot en met 7. We nemen de toetsen af voor technisch lezen, spelling en rekenen en wiskunde. Er zit minder tijd tussen de beide toetsafnames dan normaal. Daarom zullen de leerlingen in deze laatste periode mogelijk ook iets minder groei laten zien.
De toets voor begrijpend lezen nemen we niet af aan het eind van dit schooljaar. De ontwikkeling van het begrijpend lezen volgen we door goed te kijken naar wat de leerlingen laten zien in de klas. Wekelijks worden er lessen gegeven rondom een actueel thema (Nieuwsbegrip) en de kinderen maken ook digitaal lessen rondom dit thema. Dit zullen we gebruiken voor het volgen van onze leerlingen op het gebied van begrijpend lezen.

In de weken van 14 – 25 juni zullen we de toetsen analyseren en plannen maken voor de start van het nieuwe schooljaar.

In de week van 28 juni tot 2 juli plannen we oudergesprekken. Voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 zullen dit oudergesprekken zijn. Voor de kinderen van groep 5 tot en met 7 zullen dit ouder- en kindgesprekken zijn. Met de kinderen van groep 6 en 7 wordt ook gesproken over het vervolgonderwijs na de basisschool.

Op vrijdag 2 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.