inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuws

Luizen gespot..

Helaas hebben we na de zomervakantie het bericht gekregen dat er in groep 1/2 luizen gevonden zijn. Bij het betreffende kind is uiteraard een behandeling opgestart, maar het zou kunnen zijn dat andere kinderen (eventueel ook in andere groepen) ook luizen hebben. Wilt u alvast uw eigen kind controleren op luizen en/of neten en eventueel een behandeling willen uitvoeren? Ook op school zullen de komende weken gaan controleren op de aanwezigheid van luizen/neten. 

De Verrekijkers

Stichting Baasis heeft voor meerdere jaren formatie beschikbaar gesteld ten behoeve van het ondersteunen van (hoog)begaafde leerlingen. Op Het Oelebred is daarom de bovenschoolse plusklas De Verrekijkers opgericht. Deze plusklas is voor leerlingen van obs Het Oelebred en van Obs De Duinstee. (Hoog)begaafde leerlingen krijgen in hun eigen groep verkorte instructies en compacte leerstof. Op deze manier ontstaat er ruimte voor verrijking. Blijkt dit aanbod niet voldoende te zijn en heeft een leerling meer uitdaging en samenwerking met gelijkgestemden nodig, dan kan plaatsing in een plusklas een oplossing zijn. In plusklas De Verrekijkers krijgen leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 op woensdag in kleine groepjes en onder begeleiding van leerkracht en specialist (hoog) begaafdheid Agnes Naber een programma aangeboden waarin leren denken, leren leren en leren leven centraal staat. De aandacht is in het bijzonder gericht op de aanpak van een opdracht en minder op het resultaat. Op deze wijze krijgen de leerlingen meer inzicht in hun eigen leerproces. Een toelatingscommissie bestaande uit de Coördinatoren Passend Onderwijs, de specialist (Hoog)begaafdheid en de directeur, besluit op basis van een aantal criteria of een leerling plaatsbaar is in plusgroep De Verrekijkers. In dit proces wordt de mening van de ouders en de leerling meegenomen. Voor verdere informatie kunt u de beleidsnotitie ‘Wie mag er naar de bovenschoolse plusklas’ van Stichting Baasis inzien. Mocht u nog vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op

Kinderopvang in Ydershoes

De werkzaamheden zijn in volle gang en komend weekend zal de laatste hand worden gelegd aan de nieuwe ruimtes van Kids First. Op maandag 2 september is het dan eindelijk zover: de start van kinderdagverblijf De Duinrakkertjes in Ydershoes. Kids First biedt opvang van 7 tot 18 uur op alle schooldagen. Er is voorschoolse opvang (VSO), tussen de middag opvang(TMO), naschoolse opvang (BSO), een peutergroep en kinderopvang. De teams van OBS De Duinstee en Kids First zullen in de toekomst veel gaan samenwerken. Samenwerken is meer dan werken onder hetzelfde dak. Het betekent werken vanuit dezelfde visie en afstemming over zowel onderwijsinhoudelijke als pedagogische activiteiten. Alles met als doel de ontwikkeling van de kinderen te optimaliseren en zorg te dragen voor een ononderbroken leer- en ontwikkelingslijn. Kindcentrum Ydershoes als plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen. Voor meer informatie over het aanbod van Kids First en inschrijving kunt u terecht op de website van Kids First (www.kidsfirst.nl )

Sport- en spelbus

In de laatste week van de zomervakantie, op maandag 19 augustus , staat de sport- en spelbus van 14.00 tot 15.30 uur op het plein voor de Duinstee. Basisschoolkinderen mogen hier, tegen betaling van  € 1,- (en eventueel onder begeleiding van een sportmedewerker van de gemeente Tynaarlo) gebruik van maken. 

Gymnastiek 2019-2020

In het nieuwe schooljaar zal Jolanda de Vries de gymnastieklessen verzorgen voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Er is gymles op dinsdagmiddag en vrijdagochtend. De kinderen van groep 1-2 krijgen volgend schooljaar bewegingsles van hun eigen leerkracht Hans Wolthuis gaat gymles geven op de scholen in Glimmen en Haren. We bedanken Hans voor zijn fijne lessen!

binNenkORT

Oud papier: Fam. Takens/ Fam Huijbens Za 12 Okt 2019 0:00 Za 12 Okt 2019 23:59
Herfstvakantie Ma 21 Okt 2019 0:00 Vr 25 Okt 2019 23:59
Margedag alle groepen vrij Ma 28 Okt 2019 0:00 Ma 28 Okt 2019 23:59
Oud papier: SVT Za 9 Nov 2019 0:00 Za 9 Nov 2019 23:59
Margedag alle groepen vrij Vr 6 Dec 2019 0:00 Vr 6 Dec 2019 23:59

Welkom

Welkom op de website van Obs De Duinstee.


Naast informatie voor ouders en leerlingen, biedt deze website uitgebreide informatie over onze school. Bent u na het bezoeken van deze website nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten, dan bent u van harte welkom om een afspraak te maken en een kijkje te komen nemen.