inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuws

Paasfeest De Duinstee 2018

Beste ouders/ verzorgers, Via bijgevoegde link opent zich een pdf met daarin alle informatie die u moet weten over het Paasfeest op De Duinstee. Informatiebrief Pasen 2018

Inleveren paasnetjes

Zoals u weet wordt jaarlijks het Paasvuur in Yde ontstoken.Traditiegetrouw krijgen de kinderen bij het ontsteken van het paasvuur een gevuld paasnetje van de paasvuurcommissie. We willen u vragen om dit lege paasnetje, voorzien van naam én groep, vóór 23 maart in te leveren bij de groepsleerkracht van uw kind. De paasvuurcommissie komt vrijdag 23 maart de lege netjes ophalen om deze te gaan vullen met lekkers. Mocht u niet in staat zijn om bij het aansteken van het Paasvuur aanwezig te zijn, krijgt uw kind na Pasen uiteraard het paasnetje op school uitgereikt.

Werving nieuwe leden Raad van Toezicht Stichting Baasis

Wegens verstrijken van de zittingstermijn zoekt de Raad van Toezicht Stichting Baasis twee nieuwe leden, die vanuit affiniteit met de doelgroep en voeling met de lokale omgeving Haren/Tynaarlo de raad komen versterken.  Kent u iemand die geïnteresseerd is of bent u zelf geïnteresseerd, voor meer informatie verwijzen we u naar de website www.stichtingbaasis.nl.

Schoolreizen

Onderstaand een overzicht van de kosten voor de schoolreizen die later in het jaar plaats zullen vinden. We willen u verzoeken om de bedragen, mocht u dit nog niet gedaan hebben, voor 31 maart 2018 over te maken. Mocht u problemen ondervinden om het bedrag in 1 keer te betalen, is er in onderling overleg natuurlijk altijd een oplossing mogelijk. U kunt hiervoor even contact opnemen  met de directie. Kosten schoolreis Groep 1-2:     €  30,- Groep 3-4-5:  €  35,- Groep 6:        €  42,- Groep 7-8:     €  75,- Bij nacalculatie zijn de schoolreiskosten voor groep 7-8 iets naar beneden bijgesteld. Mocht u het eerder genoemde bedrag al hebben betaald, dan wordt uiteraard het teveel betaalde bedrag terug gestort op uw rekening. U kunt het schoolreisgeld, graag vóór 31 maart, over maken op rekeningnummer:  NL 45 RABO 036.65.10.738 t.n.v. Oudervereniging OBS Yde

Vrijwillige ouderbijdrage 2017 - 2018

Hierbij willen we u verzoeken om de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2017 - 2018 over te maken op de rekening van de oudervereniging.  In de bijlage kunt u lezen waarvoor deze vrijwillige bijdrage gebruikt wordt en vindt u alle betalingsgegevens. Alvast vriendelijke dank. Vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018 

binNenkORT

Goede Vrijdag Vr 30 Mrt 2018 0:00 Vr 30 Mrt 2018 23:59
2e Paasdag Ma 2 Apr 2018 0:00 Ma 2 Apr 2018 23:59
Margedag; kinderen vrij Wo 11 Apr 2018 0:00 Wo 11 Apr 2018 23:59
Oud papier; Fam. Hartlief en Den Hartog Za 14 Apr 2018 0:00 Za 14 Apr 2018 23:59
Eindtoets groep 8 Di 17 Apr 2018 0:00 Do 19 Apr 2018 23:59

Welkom

Welkom op de website van Obs De Duinstee. We hopen dat de site u alle informatie, waarnaar u op zoek bent, overzichtelijk weergeeft. Heeft u aanvullingen of suggesties? Laat het ons weten.