We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuws

Speciale editie van de Avond4daagse 2020

Vanaf 11 mei kunnen kinderen weer gedeeltelijk naar school en naar de opvang, maar evenementen zijn door het coronavirus tot 1 september afgelast. Ook de Avond4daagse valt in deze periode en gaat dus niet door. De Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) geeft samen met Drenthe gezond de mogelijkheid aan de kinderen in Drenthe om de alternatieve Avond4daagse te lopen: Avond4daagse - Home Edition! Wat is Avond4daagse – Home Edition? Met Avond4daagse – Home Edition bieden we alle deelnemers de mogelijkheid vier verschillende routes te lopen vanaf een eigen gekozen startpunt (bijvoorbeeld vanaf huis). Na aanmelding krijgen de deelnemers toegang tot een speciale app. Die maakt op basis van de ingegeven afstand en startplaats automatisch vier verschillende routes. Deze kunnen de deelnemers met de app lopen. De app houdt de wandeling bij en geeft automatisch een seintje als de vier dagen zijn volbracht. Na afloop ontvangen de deelnemers de enige echte Avond4daagse medaille.  Aanmeldingslink: https://drenthe-beweegt.nl/alternatieve-avond4daagse    De spelregels De Avond4daagse – Home Edition loopt van 1 juni t/m 31 augustus 2020. De belangrijkste regel is dat deelnemers zich moeten houden aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Ook houdt iedereen zich aan de algemene bepalingen van het bestuur van AW4D Eelde-Paterswolde. Daar verwijzen we ook naar in de voorwaarden. Daarnaast moeten de vier dagen binnen twee weken worden volbracht. Het moet immers wel een uitdaging blijven. En verder is het vooral: genieten van het buiten zijn en het bewegen.

Groepsindeling en vakantierooster

Groepsindeling De groepsaantallen op 1 september zijn als volgt: Groep 1               8 lln + 4 instroom 4-jarigen Groep 2               8 lln Groep 3               5 lln Groep 4               7 lln Groep 5               6 lln Groep 6               7 lln Groep 7               2 lln Met instemming van de MR hebben we besloten volgend schooljaar te gaan werken met de volgende groepsindeling: Groep 1-2 16 lln (+ instroom) Groep 3-4-5 18 lln Groep 6-7-8 13 lln Vakantierooster Onderstaand het vakantierooster voor het komende schooljaar. Naast de vakanties hebben de kinderen margedagen. Margedagen zijn studie- en administratiedagen voor het team. We informeren u voor de zomervakantie over de margedagen. 1e reguliere schooldag maandag 17 augustus 2020   Herfstvakantie maandag 12 oktober 2020 vrijdag 16 oktober 2020 Kerstvakantie maandag 21 december 2020 vrijdag 01 januari 2021 Voorjaarsvakantie maandag 22 februari 2021 vrijdag 26 februari 2021 Goede Vrijdag en 2e Paasdag vrijdag 2 april 2021 maandag 5 april 2021 Koningsdag dinsdag 27 april 2021   Meivakantie maandag 3 mei 2021 vrijdag 14 mei 2021 2e Pinksterdag maandag 24 mei 2021   Zomervakantie  maandag 12 juli 2021 vrijdag 21 augustus 2021    

Informatiebrief: herstart maandag 11 mei

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet besloten dat de school op 11 mei haar deuren weer mag openen en dat we aan kleine groepen kinderen onderwijs mogen geven. We zijn blij dat we de kinderen weer op school mogen verwelkomen! In deze brief wil u graag informeren over de wijze waarop wij tot 20 mei, en indien noodzakelijk langer,  op De Duinstee invulling gaan geven aan ons onderwijs. Uitgangspunt voor de keuzes die we hebben gemaakt zijn de veiligheid van leerlingen, leerkrachten en ouders en uiteraard de werkbaarheid. Algemeen Dit rooster is eerst voor de periode t/m woensdag 20 mei. Voor de periode daarna worden door het kabinet mogelijk andere besluiten genomen. We nemen een flink aantal hygiënische maatregelen in acht: regelmatig handen wassen (in ieder geval na binnenkomst, na toiletbezoek en voor het eten), er is ontsmettingsmiddelen aanwezig voor de handen, we hoesten en niezen in de elleboog en geven elkaar geen hand Kinderen met ziekteverschijnselen (verkouden, hoest en/of koorts) komen niet op school Leerkrachten die ziek zijn blijven thuis; er komt geen vervanging. Ouders worden hiervan zo tijdig als mogelijk op de hoogte gesteld Kinderen worden naar school gebracht door één ouder Ouders houden afstand van elkaar en komen niet op het schoolplein In de lokalen zitten de leerlingen aan een vaste tafel in een U-opstelling De leerkracht zal zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden van de kinderen Kinderen hangen hun jas aan de kapstok en nemen hun tas mee in de klas We werken op school niet met laptops en Ipads Kinderen van ouders in cruciale beroepen kunnen hun kind(eren) aanmelden voor extra schooldagen (graag via l.magnin@stichtingbaasis.nl) De BSO is alleen beschikbaar voor kinderen op de dag dat zij naar school gaan. Jarige kinderen kunnen op school niet trakteren Oudergesprekken zijn telefonisch of via videobellen Alle tot de zomervakantie geplande excursies, activiteiten en schoolreizen komen te vervallen De geplande margedag van woensdag 20 mei komt te vervallen Indien u uw kind(eren) de komende weken thuis wilt houden, verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk aan mij door te geven via l.magnin@stichtingbaasis.nl   Groepen 3 t/m 8 We gaan tijdelijk werken met een 5 gelijke dagenrooster van 8.45 tot 14.00 uur. Op alle dagen is er inloop van 8.30 tot 8.45 uur. De lessen beginnen om 8.45 uur. Kinderen gaan rechtstreeks naar binnen en spelen voor schooltijd niet op het plein. We gaan werken met een rooster waarbij de groepen worden verdeeld in twee groepen De groepen gaan om en om een dag naar school. Op de dagen dat kinderen niet op school zijn maken werken zij thuis zelfstandig aan hun taken. De kinderen gaan zonder ouder via de ingang bij hun lokaal naar binnen Alle kinderen lunchen op school. Zij nemen hun fruit, lunch en drinken mee in een tas Kinderen nemen op de dag dat zij naar school komen hun schoolwerk en andere schoolmaterialen mee naar school en na afloop van de dag weer mee naar huis. De laptop van school die uw kind eventueel thuis heeft hoeft niet te worden meegenomen De groepen spelen na elkaar buiten op het plein Vakleerkracht Jolanda zal op het plein bewegingslessen geven. De kinderen hoeven geen gymkleren mee naar school te nemen.   In onderstaand rooster ziet u op welke dag uw kind(eren) op school komen:     groep 5/6/7/8 groep 3/4 maandag 11 mei groep 6, 7, 8 groep 4       dinsdag 12 mei groep 5 groep 3       woensdag 13 mei groep 6, 7, 8 groep 4       donderdag 14 mei groep 5 groep 3       vrijdag 15 mei groep 6, 7, 8 groep 4       maandag 18 mei groep 5 groep 3       dinsdag 19 mei groep 6, 7, 8 groep 4       woensdag 20 mei groep 5 groep 3     Groep 1-2 De wijze waarop we nu tijdelijk moeten gaan lesgeven staat mijlenver af van het onderwijs zoals we dat normaal aan kleuters aanbieden. We gaan het daarom in groep 1-2 heel langzaam opbouwen In de week van 11 -15 mei op de woensdag, donderdag en vrijdag zal aan kleine groepjes kinderen onderwijs worden geven. Kinderen gaan naar school van 8.45 uur tot 12.00 uur. Ouders brengen kind om 8.45 uur naar de picknicktafel buiten op het grasveld. Juf Ina haalt de kinderen op. Om 12.00 brengt juf de kinderen naar de picknickbank. Kinderen nemen fruit mee naar school dat zij gemakkelijk en zonder hulp van de leerkracht kunnen opeten. Na de eerste week  (11-15 mei) gaan we intern bespreken we het onderwijs aan kleuters in de daaropvolgende weken kunnen uitbouwen. Het rooster is per mail aan ouders verzonden. Wij realiseren ons dat dit alles een enorm pakket aan maatregelen en afspraken is. We moeten ons echter houden aan de richtlijnen zoals deze zijn voorgeschreven. We zijn bijzonder blij de kinderen straks weer op school te zien. We hebben ze enorm gemist!  

Informatiebrief 21 april: noodopvang en hoe verder na de meivakantie?

Aanstaande maandag begint de meivakantie. Gedurende deze 2 weken ( 27 april t/m 8 mei) wordt er op school geen onderwijs aangeboden. Voor de leerkrachten is het tijd om, na een intensieve periode van 5 weken geven van onderwijs op afstand, even op adem te komen. Ouders kunnen in deze periode hun kind(eren) aanmelden voor noodopvang door de BSO. Om een inschatting te kunnen maken van de benodigde personele bezetting wil ik u vragen om  deze week  aan mij door te geven of u gebruik wenst te maken van noodopvang.  Dit kan via:  l.magnin@stichtingbaasis.nl Graag met een duidelijke vermelding van dagen en tijdstippen.  Ik wil graag benadrukken dat het  noodopvang  betreft en dat we kinderen met ziekteverschijnselen als hoest, verkoudheid en/of koorts niet kunnen opvangen. Vanavond besluit het kabinet over het vervolg van de coranamaatregelen. Mogelijk wordt besloten dat de scholen voor basisonderwijs na de meivakantie weer (deels) open zullen gaan. Afhankelijk van de inhoud van het besluit, zullen wij na de persconferentie als team tijd nodig hebben om met elkaar te bespreken hoe we vorm gaan geven aan de nieuwe maatregelen.  Zodra we een plan hebben uitgewerkt en zicht hebben op hoe we ons onderwijs na de meivakantie gaan vormgeven,  zal ik u hierover informeren. Leonie Magnin

Nieuwsbrief bibliotheek

Als u op de link klikt opent zich de nieuwsbrief van de bibliotheek

binNenkORT

Oud papier: Fam. Hilberts & fam. Jonkman Za 13 Jun 2020 0:00 Za 13 Jun 2020 23:59
OV vergadering Ma 22 Jun 2020 19:30 Ma 22 Jun 2020 20:30
Margedag alle groepen vrij Do 25 Jun 2020 0:00 Do 25 Jun 2020 23:59
Zomervakantie tot en met vrijdag 14 augustus Ma 6 Jul 2020 0:00 Ma 6 Jul 2020 23:59
Oud papier: sportvereniging Za 15 Aug 2020 0:00 Za 15 Aug 2020 23:59

Welkom

Welkom op de website van Obs De Duinstee.


Naast informatie voor ouders en leerlingen, biedt deze website uitgebreide informatie over onze school. Bent u na het bezoeken van deze website nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten, dan bent u van harte welkom om een afspraak te maken en een kijkje te komen nemen.