We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuws

Informatiebrief sluiting school en onderwijs op afstand, 1 april

Op dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten dat alle scholen tot de meivakantie gesloten moeten blijven. Een begrijpelijk besluit, maar met de nodige impact en gevolgen voor ons allemaal. Gebruik Microsoft Teams Sinds deze week werken de leerkrachten voor het onderwijs op afstand met Microsoft Teams. Met Microsoft Teams kunnen de leerkrachten videobellen met de leerlingen. Ook plaatsen zij er met ingang van komende week de weektaak (gr 3 t/m 8), het weekrooster (groep 1-2), extra werk, nakijkbladen en instructiefilmpjes plaatsen. Ouders die het niet lukt om met Microsoft Teams aan de slag te gaan, kunnen dit melden bij de leerkracht. Het is uiteraard altijd mogelijk om het schoolwerk via de mail te ontvangen. We willen nogmaals benadrukken het bij de leerkrachten aan te geven als uw kind moeite heeft met het aangeboden schoolwerk. Bereikbaarheid leerkrachten De leerkrachten zijn op hun eigen werkdagen onder schooltijd bereikbaar. Het zal niet altijd lukken direct antwoord te geven op een vraag, maar we doen ons best alle vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Wilt telefonisch contact met de leerkracht? U kunt ook dit via de mail aangeven. Groep 1-2 maandag en dinsdag: juf Elly → e.schenkel@stichtingbaasis.nl woensdag t/m vrijdag: juf Ina → i.puister@stichtingbaasis.nl Groep 3-4 : maandag t/m donderdag: juf Marianne → m.hardenberg@stichtingbaasis.nl vrijdag: juf Maartje → m.boekhorst@stichtingbaasis.nl Groep 5 t/m 8: maandag: juf Maartje → m.boekhorst@stichtingbaasis.nl dinsdag/woensdag: meester Marcel → m.deruiter@stichtingbaasis.nl donderdag/vrijdag: juf Ûlkje → u.meinderts@stichtingbaasis.nl Brengen nieuw schoolwerk Wanneer de kinderen weer toe zijn aan nieuwe werkboekjes, lesboeken of ander schoolwerk, komen de leerkrachten het werk thuis langs brengen. U wordt hier van tevoren over geïnformeerd door de leerkracht. Leesboeken De school is gesloten en daarmee ook de schoolbibliotheek. Kinderen die hun leesboek hebben gelezen kunnen onderling hun boek ruilen. Ik wil u er graag nogmaals op wijzen dat de bibliotheken in Zuidlaren en Vries de mogelijkheid bieden om boeken te reserveren. De gereserveerde boeken worden dor de bibliotheek bij u thuis bezorgd. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.bibliotheekzuidlaren.nl/online-bibliotheek https://www.bibliotheekvries.nl/online-bibliotheek Foto’s thuiswerken op website Op de website van de school vindt u een prachtige impressie met foto’s van kinderen die thuis met hun schoolwerk bezig zijn. Om de fotoalbums te kunnen bekijken dient u ingelogd te zijn. Bent u de inloggegevens kwijt of vergeten? Stuur dan een mail naar m.deruiter@stichtingbaasis.nl Corona informatie en aandachtspunten Al met al roept de tijd van nu bij ons allemaal veel zorgen en vragen op. Vragen die jonge kinderen op dit moment kunnen stellen zijn verwoord door GGD Drenthe. Zij hebben het boekje "Hallo ik ben Corona" gemaakt. In het boekje “Praten over Corona” van Angela Geurts staat in kindertaal uitgelegd wat het virus Corona is. U heeft beide boekjes per mail ontvangen. De huidige situatie kan thuis spanningen opleveren.GGD Drenthe en Veilig Thuis Drenthe hebben een document opgesteld: Over Corona en wat je wél kunt doen. Het document is per mail aan u toegezonden. Op dit moment wordt er veel van ons allen gevraagd. De kinderen missen hun leerkracht, wij missen de kinderen. Ouders moeten naast hun gewone werk de kinderen begeleiden met hun schoolwerk. Leerkrachten doen hun werk op afstand zo goed als mogelijk, maar moeten er daarnaast ook zijn voor hun kinderen en ouders. We doen allemaal ons best. Dit doen we allemaal op onze eigen manier en dat is helemaal prima.

Onderwijs op afstand, informatiebrief 24 maart

We willen heel graag onze leerlingen de komende tijd zoveel als mogelijk in staat stellen om thuis te kunnen werken. We vinden het daarbij belangrijk om rekening te houden met verschillen tussen kinderen. Daarnaast realiseren we ons zeer goed, dat het niet voor alle ouders haalbaar is om dagelijks thuis hun kinderen te begeleiden. Ouders werken vanuit huis of hebben een beroep waardoor zijn van huis zijn. Met elkaar zullen we onze weg hierin moeten vinden en dat kost tijd. Ik verzoek u daarom met klem: deel het met de leerkrachten wanneer uw kind teveel of te weinig werkt heeft, wanneer uw kind de lesstof moeilijk vindt of wanneer u hulp nodig heeft bij het thuisonderwijs. Met vragen over de leerlingenzorg kunt u uiteraard ook terecht bij Lydia Zwerver. Samen zoeken we naar een oplossing. We hebben in overweging genomen om de netbooks en Ipads van school beschikbaar te stellen aan gezinnen die daar behoefte aan hebben. Dit blijkt echter niet mogelijk omdat deze apparaten zoals ze nu zijn ingesteld, alleen werken op het schoolsysteem en niet daarbuiten. Op dit moment onderzoekt Stichting Baasis of er mogelijk een andere manier is om ouders hierin te ondersteunen. Komende week onderzoeken we de mogelijkheden om met de groepen 3 t/m 8 te werken met Office Teams. Dit programma biedt veel mogelijkheden als het gaat om het plaatsen van o.a instructiefilmpjes, extra werkbladen en nakijkbladen. Ook kunnen leerkrachten met Office Teams videobellen met kinderen. We hebben met elkaar afgesproken dat wekelijks ten minste één contactmoment zal zijn tussen de leerkrachten en de leerlingen. Voor de groepen 1 t/m 2 zal dat telefonisch zijn. Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 doen we dit eerst telefonisch en mogelijk later via Office Teams. Een rooster voor het bellen en informatie over office Teams ontvangt van de leerkrachten. Wat het toetsen betreft zijn we nog op zoek naar een manier om deze de komende tijd op afstand te kunnen afnemen. Met uitzondering van een aantal digitale toetsen die in de weektaak zijn gepland, worden er deze week verder nog geen toetsen afgenomen. Tot slot wil u er graag op wijzen dat de bibliotheken in Zuidlaren en Vries, ondanks dat zij gesloten zijn, wel de mogelijkheid bieden om boeken te reserveren. De bibliotheken bezorgen de gereserveerde boeken bij u thuis. Op dit moment is het helaas niet mogelijk om boeken via de bibliotheek op school te lenen. De leerkrachten kunnen deze helaas niet bij u thuis bezorgen. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.bibliotheekzuidlaren.nl/online-bibliotheek  en https://www.bibliotheekvries.nl/online-bibliotheek 

Onderwijs op afstand, informatiebrief 20 maart

De eerste week van thuisonderwijs zit erop. Het is voor iedereen een ingrijpende en onwerkelijke situatie. We overleggen als team op dit moment intensief met elkaar hoe we het zogenoemde onderwijs op afstand zo goed als mogelijk kunnen organiseren.   In deze mail wil ik u over de volgende zaken informeren:   - De ouders van kinderen van de groepen 3 t/m 8 ontvangen aanstaande maandag per mail van de leerkrachten een nieuwe weektaak - De ouders van kinderen uit groep 1-2 ontvangen maandag van de leerkrachten per mail een weekrooster - Op dinsdag ontvangen ouders vanaf groep 4 informatie over de nieuwe tekst van Nieuwsbegrip (Begrijpend lezen). Deze tekst met vragen is iedere week pas op dinsdag online beschikbaar. - Alle ouders ontvangen op maandag per mail een beweegrooster voor de komende week.  - Wij hopen dat u als ouder zelf het werk van de kinderen kunt nakijken; komende week ontvangt u per mail enkele nakijkbladen. - Als u merkt dat uw kind veel moeite heeft met bepaalde lesstof, geeft u dit dan aan bij de leerkracht De leerkrachten zijn onder schooltijd per mail bereikbaar voor vragen van kinderen en ouders. Voor alle duidelijkheid vindt u hieronder het rooster en de mailadressen: Groep 1-2: maandag en dinsdag juf Elly: e.schenkel@stichtingbaasis.nl woensdag t/m vrijdag juf Ina: i.puister@stichtingbaasis.nl Groep 3-4: maandag t/m donderdag juf Marianne: m.hardenberg@stichtingbaasis.nl vrijdag: juf Maartje: m.boekhorst@stichtingbaasis.nl of juf eventueel: juf Lydia: l.zwerver@stichtingbaasis.nl Groep 5 t/m 8: maandag juf Maartje: m.boekhorst @ stichtingbaasis.nl  of meester Marcel:  m.deruiter@stichtingbaasis.nl   dinsdag en woensdag meester Marcel: m.deruiter@stichtingbaasis.nl donderdag en vrijdag juf Ûlkje: u.meinderts@stichtingbaasis.nl en even tueel: juf Lydia: l.zwerver@stichtingbaasis.nl - De school is gesloten. Wanneer ouders beide werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep kunnen zij hun kind(eren)  aanmelden voor onderwijs op school. Maar het is noodopvang en ouders wordt nadrukkelijk verzocht naar andere opvangmogelijkheden te zoeken. Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden willen we geen grote groepen kinderen bij elkaar zetten. Een lijst met cruciale beroepen kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen Om een goede planning te kunnen maken en overzicht te houden verlopen, zolang de school gesloten is, alle aanmeldingen via mij. Ik verzoek u uw aanvraag voor onderwijs op school minimaal één dag van te voren en voor 15.00 uur door te geven via l.magnin@stichtingbaasis.nl Wanneer er geen aanvragen zijn is de school gesloten. - We vangen alleen kinderen op zonder ziekteverschijnselen. De komende dagen bespreken we met elkaar: -Op welke wijze we de kinderen op afstand instructie kunnen geven -Hoe de kinderen met hun leerkracht contact kunnen hebben (we moeten hierbij uiteraard rekening houden met de regels omtrent AVG) -Welke afspraken we maken over het afnemen van toetsen. Over deze zaken infomeren we u begin volgende week.      

thuisonderwijs

De eerste week van thuisonderwijs zit erop. Het is voor iedereen een ingrijpende en onwerkelijke situatie. We overleggen als team op dit moment intensief met elkaar hoe we het zogenoemde onderwijs op afstand zo goed als mogelijk kunnen organiseren.   Ik wil u over de volgende zaken graag informeren:   - De ouders van kinderen van de groepen 3 t/m 8 ontvangen aanstaande maandag per mail van de leerkrachten een nieuwe weektaak - De ouders van kinderen uit groep 1-2 ontvangen maandag van de leerkrachten per mail een weekrooster - Op dinsdag ontvangen ouders vanaf groep 4 informatie over de nieuwe tekst van Nieuwsbegrip (Begrijpend lezen). Deze tekst met vragen is iedere week pas op dinsdag online beschikbaar. - Alle ouders ontvangen op maandag per mail een beweegrooster voor de komende week.  - Wij hopen dat u als ouder zelf het werk van de kinderen kunt nakijken; komende week ontvangt u per mail enkele nakijkbladen. - Als u merkt dat uw kind veel moeite heeft met bepaalde lesstof, geeft u dit dan aan bij de leerkracht De leerkrachten zijn onder schooltijd per mail bereikbaar voor vragen van kinderen en ouders. Voor alle duidelijkheid vindt u hieronder het rooster en de mailadressen: Groep 1-2: maandag en dinsdag juf Elly: e.schenkel @stichtingbaasis.nl woensdag t/m vrijdag juf Ina:  i.puister@stichtingbaasis.nl Groep 3-4: maandag t/m donderdag juf Marianne:  m.hardenberg@stichtingbaasis.nl vrijdag: juf Maartje: m.boekhorst @ stichtingbaasis.nl of juf eventueel: juf Lydia: l.zwerver@stichtingbaasis.nl Groep 5 t/m 8: maandag juf Maartje: m.boekhorst @ stichtingbaasis.nl  of meester Marcel:  m.deruiter@stichtingbaasis.nl   dinsdag en woensdag meester Marcel: m.deruiter@stichtingbaasis.nl donderdag en vrijdag juf Ûlkje:  u.meinderts@stichtingbaasis.nl              eventueel: juf Lydia: l.zwerver@stichtingbaasis.nl   - De school is gesloten. Wanneer ouders beide werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep kunnen zij hun kind(eren)   aanmelden voor onderwijs op school. Maar het is noodopvang en ouders wordt nadrukkelijk verzocht naar andere opvangmogelijkheden te zoeken. Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden willen we geen grote groepen kinderen bij elkaar zetten.  Een lijst met cruciale beroepen kunt u vinden op  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen Om een goede planning te kunnen maken en overzicht te houden verlopen, zolang de school gesloten is, alle aanmeldingen via mij. Ik verzoek u uw aanvraag voor onderwijs op school minimaal één dag van te voren en voor 15.00 uur door te geven via  l.magnin@stichtingbaasis.nl Wanneer er geen aanvragen zijn is de school gesloten. - We vangen alleen kinderen op zonder ziekteverschijnselen. - De komende dagen bespreken we met elkaar: -           Op welke wijze we de kinderen op afstand instructie kunnen geven -           Hoe de kinderen met hun leerkracht contact kunnen hebben (we              moeten hierbij uiteraard rekening houden met de regels omtrent AVG) -           Welke afspraken we maken over het afnemen van toetsen. Over deze zaken infomeren we u begin volgende week.   Als u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande informatie dan hoor ik het graag.   Met vriendelijke groet,   Leonie Magnin

Sluiting school: informatie over thuisonderwijs en opvang

- Kinderen van ouders die beide werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep kunnen indien gewenst de komende weken terecht op school of kinderopvang, VSO of BSO. - Een overzicht van cruciale beroepsgroepen vindt u op de website van de school (bericht onder Algemeen nieuws). Mocht er vanuit de overheid een aanvulling komen op deze lijst, dan zullen wij deze op de website plaatsen - Om ervoor te zorgen dat er een leerkracht en/of pedagogisch medewerkster op school en/of de opvang aanwezig is, verzoek ik u (indien dit mogelijk is) minimaal 2 dagen van tevoren door te geven wanneer uw kind naar school of de opvang gaat. Dit kan uitsluitend via l.magnin@stichtingbaasis.nl (niet via de leerkrachten)  - Kinderen met ziekteverschijnselen  (hoesten, verkouden en/of koorts) kunnen we helaas niet ontvangen  - Dinsdagmiddag 17 maart ontvangt u van de leerkrachten (groepen 1 t/m 8) van uw kind(eren) een mailbericht met informatie over de wijze waarop we het thuisonderwijs e komende weken gaan organiseren  Dinsdagmiddag 17 maart tussen 12.00 en 16.00 uur brengen de leerkrachten aan huis een plastic tas met: - schoolboeken, werkboeken, werkschriften - de weektaak - informatie over inloggen  - De tas met thuiswerk is voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 - Een leerkracht geeft de tas bij de deur af. Indien er niemand thuis is, zetten zij de tas op een veilige plek bij het huis - De leerkrachten zijn op hun werkdagen onder schooltijd per mail te bereiken voor vragen. Als u of uw kind graag een belafspraak wilt maken met een van de leerkrachten dan kunt u dit per mail aangeven  - Kinderen die op school komen, nemen hun tas met schoolwerk mee  - Alle OV, OC en MR bijeenkomsten, gepland in de periode t/m 6 april komen te vervallen  Donderdag 19 maart zitten we opnieuw als team om tafel om een en ander te evalueren en indien nodig nieuwe afspraken te maken. Vrijdag 20 maart ontvangen alle ouders opnieuw een algemeen mailbericht.  

binNenkORT

OV vergadering Ma 6 Apr 2020 19:30 Ma 6 Apr 2020 20:30
Goede Vrijdag Vr 10 Apr 2020 0:00 Vr 10 Apr 2020 23:59
Oud papier: Fam. Klein Hulse & fam. den Hartog Za 11 Apr 2020 0:00 Za 11 Apr 2020 23:59
Pasen Zo 12 Apr 2020 0:00 Ma 13 Apr 2020 23:59
Margedag alle groepen vrij Di 14 Apr 2020 0:00 Di 14 Apr 2020 23:59

Welkom

Welkom op de website van Obs De Duinstee.


Naast informatie voor ouders en leerlingen, biedt deze website uitgebreide informatie over onze school. Bent u na het bezoeken van deze website nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten, dan bent u van harte welkom om een afspraak te maken en een kijkje te komen nemen.