We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuws

Mislukt....

In het weekend werden we door de schoolfotograaf op de hoogte gebracht van het feit dat de geheugenkaart van zijn fototoestel helaas de geest had gegeven. Dit betekende echter ook dat alle foto's die afgelopen donderdag waren genomen niet opgeslagen zijn en dat de foto's overnieuw moeten worden genomen.  Gelukkig is dit wel op korte termijn mogelijk: Op woensdag 30 september komt de fotograaf opnieuw naar De Duinstee om de foto's te maken.  

Sportdag De Duinstee

Op dinsdag 29 september houden we een sportdag op De Duinstee. De kinderen gaan in kleine groepjes allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten, doen. U kunt hierbij denken aan: atletiekonderdelen, balspelen, free runnen en slackline. Zou u uw kind dinsdag geschikt schoeisel en kleding mee willen geven/ aandoen?  Alvast vriendelijk dank hiervoor. 

Oudergesprekken

In de laatste week voor de herfstvakantie (week 41) vinden de oudergesprekken plaats. De oudergesprekken zijn op school, waarbij wij u willen vragen om onderstaande coronamaatregelen te handhaven. ·          We willen u vragen om buiten te wachten, u wordt door de leerkracht opgehaald. ·          Bij binnenkomst graag uw handen desinfecteren. ·          Wilt u 1,5 meter afstand houden van de leerkracht.   Vanaf groep 6 voeren we de oudergesprekken samen met uw kind. (Tijdens het tweede oudergesprek in februari worden de kinderen van groep 5 ook uitgenodigd om bij het gesprek aanwezig te zijn) Via de groepsleerkracht ontvangt u binnenkort meer informatie over datum en tijdstip.

Nationale Kraanwaterdag op woensdag 23 september

Als Gezonde School wil de Duinstee de Nationale Kraanwaterdag gebruiken als kick-off van de wekelijkse waterdag. Dit betekent dat we niet alleen op 23 september op school alleen water drinken (en geen andere drankjes), maar ook op alle woensdagen daarna. Waarom we meedoen? Omdat kraanwater drinken een gezonde keuze is. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter kunnen concentreren als ze voldoende water drinken. Dit jaar staat Nationale Kraanwaterdag bovendien in het teken van duurzaam omgaan met kraanwater. Als kinderen beter weten waar hun kraanwater vandaan komt en hoe het wordt gemaakt, is het voor hen vanzelfsprekend om ook slim om te gaan met kraanwater. In de les gaan we het hebben over de herkomst van kraanwater en hoe kraanwater wordt gemaakt. Ook krijgen de kinderen concrete handvatten hoe ze slimmer kunnen omgaan met het gebruik van kraanwater. Dit doen we aan de hand van een digitaal prentenboek, een interactieve quiz, creatieve activiteiten en leuke doe-bladen. De doe-bladen kunnen de kinderen mee naar huis nemen. De antwoorden van de doe-bladen zijn te vinden op kraanwaterdag.nl. Om er een geslaagde Nationale Kraanwaterdag van te maken vragen we je op woensdag 23 september geen zoete (zuivel)drankjes aan je kind(eren) mee te geven, maar water uit de kraan in een bidon, schoolbeker of hervulbaar flesje! Bijvullen op school kan altijd. Kraanwaterdag is een initiatief van alle drinkwaterbedrijven in Nederland: Brabant Water, Dunea, Evides, Oasen, PWN, Vitens, Waterbedrijf Groningen, Waternet, WMD en WML.   Meer informatie: www.kraanwaterdag.nl

Toetsen week 38 en 39

U bent gewend dat de kinderen in januari en mei op school worden getoetst. De zogeheten Cito toetsen worden vanaf groep 3 afgenomen. Deze toetsen worden afgenomen om de ontwikkeling van de kinderen bij ons op school goed te kunnen volgen. De kinderen worden getoetst op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. De leerkrachten analyseren deze toetsen, zodat ze goed kunnen zien waar een kind staat in zijn ontwikkeling. Naast de methode gebonden toetsen, (dit zijn de toetsen die de kinderen gedurende het jaar na ieder blok/thema maken) en de observaties van de leerkrachten krijgen we een compleet beeld. Zo kan er worden ingespeeld op de behoeftes van een kind en de groep en kunnen we daar waar nodig bijsturen. Door de coronamaatregelen en het thuiswerken voor de zomervakantie zijn de Cito toetsen in mei niet afgenomen. Deze zijn verplaatst naar september. In week 38 en 39 zijn/worden de toetsen weer afgenomen bij ons op school. In de laatste week voor de herfstvakantie vinden de oudergesprekken plaats. Binnenkort ontvangt u hierover informatie. 

binNenkORT

Margedag; alle kinderen vrij Ma 28 Sep 2020 0:00 Ma 28 Sep 2020 23:59
Sportmiddag De Duinstee Di 29 Sep 2020 12:00 Di 29 Sep 2020 14:00
Start Kinderboekenweek: En toen? Wo 30 Sep 2020 0:00 Wo 30 Sep 2020 23:59
Schoolfotograaf op herhaling Wo 30 Sep 2020 0:00 Wo 30 Sep 2020 23:59
Oud papier: sportvereniging Za 10 Okt 2020 0:00 Za 10 Okt 2020 23:59

Welkom

Welkom op de website van Obs De Duinstee.


Naast informatie voor ouders en leerlingen, biedt deze website uitgebreide informatie over onze school. Bent u na het bezoeken van deze website nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten, dan bent u van harte welkom om een afspraak te maken en een kijkje te komen nemen.