inloggen
emailadres wachtwoord

Algemeen nieuws

Deze pagina toont een overzicht van het laatste algemene nieuws.

Sinterklaas in Yde...

14-11-2017
Op verzoek van de dorpsvereniging onderstaande informatie over de Pietenknutselmiddag op 24 november en de intocht van de Sint (met aansluitend het kinderfeest in de MFA) op 25 november aanstaande.

Informatiebrief Sinterklaas Yde

Kinderkoor Vries

10-11-2017
Vind je zingen leuk? En zit je in groep 5 tm 8? Kom dan meezingen en meld je aan bij het  kinderkoor! De repetities zijn inmiddels gestart op 2 november 2017  in De Pan in Vries, maar je kunt je nog opgeven!
Aan het eind geeft het kinderkoor een echt concert op zaterdagmiddag  7 april 2018 in de Bonifatiuskerk in Vries. Voor meer informatie zie: www.kooressenza.nl

Flyer Kinderkoor

Dit koor wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Tynaarlo en het Prins Bernard Cultuurfonds. Dankzij deze forse subsidies zijn de deelnemerskosten laag: € 20,00 per kind voor het  hele project inclusief uitvoering in april 2018. 

Aanvulling rooster oud papier 2018

20-10-2017
In het komende kalenderjaar staan zijn we als school weer eens in de maand ingeroosterd voor de begeleiding bij het inzamelen van het  oud papier op de  zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur

10 februari   Fam. Hokke en Fam. Klein Hulse
14 april         Fam. Hartlief en Fam. Den Hartog
9 juni            Fam. Seggers en Fam. Takens
8 september Fam. Huberts en Fam. van Slochteren
10 november Fam. De Vries en Fam. Dijkman

Zie voor verdere informatie de website onder tabblad 'Praktisch en ''inzamelen oud papier'

Nieuwsbrief Vakgroep Lichamelijke opvoeding St. Baasis

19-10-2017
Beste ouders /verzorgers,

Bijgaand een nieuwsbrief van de vakgroep Lichamelijke Opvoeding van Stichting Baasis         

Uitnodiging zakelijke ouderavond Oudervereninging

13-10-2017
De OV houdt haar jaarlijkse zakelijke informatieavond op maandag 30 oktober. we starten om 19.00 uur.
Voor verdere informatie: zie onderstaande linken.

Boekje zakelijke ouderavond

Balans 2016 - 2017

Financieel overzicht de Duinstee 2016 - 2017

Begroting 2017- 2018

Fietscontrole 20 oktober

12-10-2017
Beste ouders / verzorgers,

Volgende week vrijdagochtend 20 oktober hebben we onze jaarlijkse fietscontrole in samenwerking met VVN en de AWWB.  Voor de verkeersveiligheid van de kinderen is een goed werkende fiets erg belangrijk. Nu het steeds vroeger donkerder wordt,is het natuurlijk ook heel belangrijk dat de verlichting op de fiets in orde is!

We zijn blij dat Bart Hokke ook dit jaar weer zijn hulp heeft aangeboden om de fietsen,samen met de leerlingen van groep 8, te controleren op eventuele gebreken. Alle kinderen, dus ook de kinderen uit de lagere groepen kunnen op deze ochtend hun fiets laten controleren!

Kleine reparaties aan de fiets kunnen ter plekke gerepareerd worden.
Als herstel niet ter plekke kan worden uitgevoerd, krijgt uw kind een controleformulier mee en kunt u desgewenst een afspraak met Bart maken.

Bij niet goed werkende of ontbrekende verlichting is op 20 oktober bij Bart een lichtsetje te koop voor slechts €2,-

We hopen uiteraard dat alle kinderen van De Duinstee vrijdag weer naar huis kunnen fietsen met een goed gekeurde fiets!

Leergeld

05-10-2017
Beste ouders/verzorgers,

Natuurlijk wil elke ouder graag dat hun zoon/dochter aan alle (school-) activiteiten kan meedoen. In sommige gevallen kunnen de financiën echter een 'sta-in-de-weg' zijn.
In sommige gevallen kan Stichting Leergeld dan misschien een uitkomst bieden.
In bijgaande link een informatiefolder van Stichting Leergeld.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de directie of rechtstreeks contact opnemen met Leergeld via: Tynaarlo@leergeldnoorddrenthe.nl

Tussenschoolse opvang

03-10-2017
Tussen de middag blijven een aantal kinderen op school om over te blijven.
Deze betaalde opvang wordt, evenals de naschoolse opvang, georganiseerd door Kids First.

Voor de overblijfkrachten van Kids First is het echter heel onoverzichtelijk wanneer de kinderen die niet overblijven al vóór 13.00 uur op het schoolplein aanwezig zijn.  

We willen u dan ook verzoeken om uw kind, als het géén gebruik maakt van de TSO, pas na 13.00 uur naar school te laten gaan.

Zpannend Zernike

03-10-2017
Het weekend van 14-15 oktober staat in het teken van wetenschap en techniek. 

Onder de noemer 'Zpannend Zernike' is er op deze dagen van alles te beleven in Groningen. Op zaterdag in de binnenstad van Groningen, op zondag op de Zernike Campus. Zelf proefjes doen, er zijn demonstraties, je kunt praten met echte wetenschappers, ontdekken en naar boeiende verhalen luisteren. Toegang is overal gratis. 

Het hele programma is te vinden op: http://www.zpannendzernike.nl/  

Afwezigheid Jellie Panman

03-10-2017
Beste ouders/verzorgers,

In verband met een operatie en noodzakelijke periode van herstel, zal coördinator passend onderwijs Jellie Panman vanaf donderdag 5 oktober voor een periode van minimaal 6 weken niet op school aanwezig zijn.

Gedurende haar afwezigheid zal een aantal taken aangaande de leerlingenzorg worden overgenomen door Ina Puister.  

Wanneer u contact wilt opnemen met de (vervangend) coördinator passend onderwijs over de begeleiding van uw kind, kunt u vanaf maandag 9 oktober mailen naar: i.puister@stichtingbaasis.nl.