inloggen
emailadres wachtwoord

Algemeen nieuws

Deze pagina toont een overzicht van het laatste algemene nieuws.

Sport & Cultuurpret januari en februari

19-12-2017
De kinderen krijgen vandaag een flyer mee van sport.tynaarlo met daarin een gevarieerd sport- en cultuuraanbod in de maanden januari en februari. 
Via bijgevoegde link kunt u deze flyer ook digitaal bekijken. Inschrijven voor een programmaonderdeel kan via sport.tynaarlo.nl

Kerstdiner

13-12-2017
Op woensdag 20 december is het kerstdiner. Om hier een succes van te maken doen we wel een beroep op de kookkunsten van de ouders. Het is onze bedoeling dat elk kind een bijdrage levert aan het kerstdiner in zijn of haar klas. Dit kan zijn d.m.v. een gerecht te maken (pizza, worstenbroodjes, pannenkoeken, soep, enz.) of door een onderdeel te kopen (komkommer, frisdrank, stokbrood, enz.). De leerkrachten maken samen met de kinderen een keuzelijst voor de ouders waarop ingetekend kan worden. Deze hangen donderdagochtend bij de deur van de lokalen.

Het kerstdiner begint om 17.30 uur en duurt tot 18.30 uur. We verwachten de kinderen allemaal om 17.15 binnen in de MFA! Vanaf 17.00 uur kunnen de kerstgerechten naar binnen worden gebracht. Brengen van de gerechten: Het eten voor het kerstdiner kan op woensdagavond van 17.00-17.15 uur naar binnen worden gebracht (indien mogelijk met warmhoudplaatje).
Merk s.v.p. al uw spullen d.m.v naamstickers of iets dergelijks.


De kinderen moeten woensdagochtend 20-12 het volgende meenemen: Bord, kommetje, mes, vork, lepel, lepeltje en beker voorzien van naam in een plastic tas.

Uitnodiging voor alle ouders: De oudervereniging en het team nodigen u uit voor het kerstcafé in de MFA.
Tijdens het kerstdiner bent u van harte welkom in het kerstcafé van Ydershoes waar u een drankje kunt nuttigen. U bent van harte welkom!


Winterse weersomstandigheden?

10-12-2017
Beste ouders/verzorgers

In de winterperiode kunnen de weersomstandigheden het dagelijks leven flink ontregelen. 
Op de scholen van Stichting Baasis worden onderstaande richtlijnen gehanteerd:

KNMI code rood: De school is gesloten.

KNMI code oranje: Ouders zijn niet verplicht de kinderen naar school te sturen/brengen wanneer zij dit een onveilige situatie vinden. Dit geldt ook voor leerkrachten. De school bespreekt hoe de opvang op school geregeld kan worden.

KNMI code geel:  De school is open. De kinderen zijn leerplichtig, maar “laatkomers” worden geaccepteerd wegens de weersomstandigheden.Met vriendelijke groet,


Leonie Magnin

Sinterklaas

07-12-2017
Wat een heerlijk feest is het toch. De kinderen hebben met volle teugen genoten! Iedereen die heeft geholpen in de voorbereiding: Heel hartelijk dank! Op de fotopagina staan foto's van het Sinterklaasfeest. Om ze te bekijken heeft u wel een inlognaam (uw bij ons bekende mailadres) en een wachtwoord nodig.

Mocht u uw wachtwoord kwijt zijn (tip: mogelijk is de mail met wachtwoord in uw spambox terecht gekomen), kunt u via  directie.deduinstee@stichtingbaasis.nl een nieuw wachtwoord aanvragen.  

Staking PO 12 december 2017

06-12-2017

Vanochtend hebben we u, via de mail, op de hoogte gebracht van de staking Po op 12 december aanstaande.
Via onderstaande link kunt u de informatiebrief nogmaals teruglezen.
We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

informatiebrief staking PO 12 december 2017

Inzamelen oud papier

30-11-2017
Zoals u weet staat elke maand de oud papiercontainer naast De Duinstee.
De begeleiding bij het inzamelen van het oud papier valt beurtlings onder de verantwoordelijkheid van de sportvereniging óf van De Duinstee. Hiervoor is een rooster gemaakt, waarbij we van ouders vragen om op zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur bij het inzamelen te helpen. 
Deze actie zorgt ervoor dat de kas van de oudervereniging 'gespekt' wordt.
Geld dat vervolgens besteed wordt om leuke en leerzame activiteiten voor de kinderen op school te bekostigen en zorgt er tevens voor dat de vrijwillige ouderbijdrage op De Duinstee laag kan blijven. 

Helaas gebeurt het soms dat de begeleiding het laat afweten. De sportvereniging neemt de begeleiding graag over, maar neemt dan uiteraard ook de opbrengsten van het inzamelen over.... 

Aanstaande zaterdag 9 december is het weer de beurt van de school om de inzameling te begeleiden. Voor deze zaterdag staan de families Hingstman en Strijk op het rooster. Mocht het niet uitkomen, om wat voor reden dan ook, wilt u dan zelf de vervanging regelen? Alvast hartelijk dank hiervoor.

In de navolgende link kunt u het rooster voor de rest van het lopende kalenderjaar inzien.

Kids First

30-11-2017
Onze nieuwe website is nu enige tijd 'in de lucht'. We krijgen er vaak positieve feedback op en zijn er dan ook erg tevreden over. Toch willen we natuurlijk aan een steeds betere site blijven werken en blijven steeds kritisch kijken naar onze site. Zo hebben we nu een pagina voor kids First toegevoegd, waarin ouders snel informatie over TMO (tussenschoolse opvang), BSO (buitenschoolse opvang) of de PSO (peuteropvang) terug kunnen vinden.

Kerstviering De Duinstee

30-11-2017
De Kerstviering van De Duinstee is dit jaar gepland op woensdag 20 december.
Na Sinterklaas ontvangt u van ons een Kerstinformatiebrief met daarin verdere details.

Sinterklaas op De Duinstee

27-11-2017
Dag allemaal!
 
We hebben bericht ontvangen dat Sinterklaas, ondanks zijn drukke programma, op 5 december onze school komt bezoeken.
De geruchten gaan dat Sinterklaas met een helikopter wil komen gezien zijn drukke programma. Meester Marcel heeft al aanwijzingen ontvangen voor de landingsplaats.
Wij verwachten Sinterklaas tegen 8.45uur.
De kinderen kunnen op de gewone tijd naar school gebracht worden en moeten de jas aanhouden als zij naar binnen gaan.
Groep 1 tot en met 4 zijn de middag vrij. Groep 5 tot en met 8 hebben een continu-rooster en zijn om 14.00 uur vrij!
U hoeft hen geen eten en drinken mee te geven. Dit wordt deze ochtend door de oudervereniging verzorgd.
Wel dient u voor het lunchpakket met drinken te zorgen voor de bovenbouw.
 
U bent van harte uitgenodigd om samen met de kinderen de Sint te ontvangen. Dit kan op het voetpad bij de speeltoestellen naast het voetbalveld. De kinderen vooraan en de volwassenen erachter.
Na ontvangst gaan de kinderen terug naar hun eigen klas en gaat de Sint hen in de groep bezoeken. Hij start met een bezoekje aan de Duinrakkers.
Wij gaan er een leuke gezellige dag van maken en wensen iedereen een heel plezierige dag toe. 

We snappen natuurlijk dat u graag foto's wilt maken van de aankomst van de Sint. We vragen u wel om gemaakte foto's, waar anderen staan dan uw eigen zoon of dochter, niet openbaar online (Facebook o.i.d) te plaatsen zonder toestemming van de personen die op de foto's staan.
 
Namens team en oudervereniging.

Inspectiebezoek OBS De Duinstee

24-11-2017
Beste ouders,

Op donderdag 23 november heeft de inspectie een bezoek gebracht aan OBS de Duinstee. De inspecteurs hebben alle groepen bezocht, hebben gesprekken gevoerd met directie, team, kinderen en ouders en hebben verschillende documenten van de school onderzocht.

Uiteindelijk is de school beoordeeld op 9 onderdelen. De conclusie van de inspectie was dat de school onvoldoende scoort op de onderdelen Eindresultaten en Verantwoording & dialoog.
De onvoldoende op eindresultaten heeft te maken met het feit dat we 3 jaar achter elkaar onder de ondergrens van de inspectie hebben gescoord op de eindtoets van groep 8.
Doordat enkele gegevens niet in de schoolgids of op websiteduidelijk zijn omschreven is het onderdeel Verantwoording & dialoog niet voldoende bevonden. 

De volgende onderdelen werden door de inspectie als voldoende beoordeeld:
* Aanbod
* Zicht op ontwikkeling
* Didactisch handelen
* Veiligheid
* Pedagogisch klimaat
* Kwaliteitszorg
* Kwaliteitscultuur

Uit de gesprekken van de inspectie met leerlingen en ouders kwam een positief geluid naar voren. Ook hier zijn we natuurlijk erg blij mee.

Marcel de Ruiter en Leonie Magnin.