inloggen
emailadres wachtwoord

Algemeen nieuws

Deze pagina toont een overzicht van het laatste algemene nieuws.

Staking 5 oktober aanstaande

19-09-2017
Beste ouders/verzorgers,

De onderwijsvakbonden roepen alle leraren in het basis- en het speciaal onderwijs op om op donderdag 5 oktober de hele dag het werk neer te leggen. De organisaties die verenigd zijn in het PO Front, ondersteunen deze actie om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariĆ«ring en minder werkdruk in het primair onderwijs. 

Via onderstaande link vindt u een brief van Stichting Baasis, waarin steun wordt uitgesproken voor deze landelijke staking.

Ook op De Duinstee worden op donderdag 5 oktober geen lessen gegeven. De deur van de school is de gehele dag gesloten.

Ik hoop dat u begrip heeft voor deze actie en verzoek u om zelf opvang voor uw kind(eren) te regelen.

Met vriendelijke groet,

Leonie Magnin

Unit directeur OBS De Duinstee, OBS Het Oelebred, Quintusschool Glimmen

Informatiebrief Stichting Baasis


Luizen

14-09-2017
Hoewel vorige week bij de controle de hele school luisvrij leek te zijn, is er vandaag een melding gemaakt van luizen in groep 1-2. Het is raadzaam om uw zoon/ dochter thuis ook even goed te controleren op eventueel aanwezige luizen en/of neten, zodat u een eventuele behandeling alvast kunt opstarten.
Volgende week woensdag worden de kinderen opnieuw gecontroleerd op aanwezige luizen/neten. 

Nieuwe leerlingen

14-09-2017
Na de zomervakantie zijn Xandra Takens en Nikeisha Middel bij ons op De Duinstee gekomen. Xandra zit in groep 5 en Nikeisha in groep 3. We wensen beide meisjes natuurlijk een hele fijne en leerzame tijd op onze school toe.

Informatieavond

14-09-2017
Donderdag 21 september is de informatieavond voor alle groepen. 

Op deze avond wordt u over het reilen en zeilen in de groep van uw kind(deren) op de hoogte gebracht. De informatieoverdracht gaat dit jaar iets anders dan voorgaande jaren. De informatie wordt namelijk aan u verstrekt door onze ervaringsdeskundigen; uw zoon of dochter. Uiteraard is de  juf ook in het klaslokaal aanwezig om te assisteren. 

U kunt tussen 18:00 uur en 19:00 uur samen met uw zoon/ dochter het lokaal binnen wandelen en alle informatie tot u nemen. 

Graag tot ziens op 21 september!

Open dag peuteropvang Kidsfirst

14-09-2017
Donderdag 28 september organiseert Kids First een open dag  voor de peuteropvang. We willen u van harte uitnodigen om  op 28 september, tussen 08:30 uur en 10:30 uur, te komen kijken en een kopje koffie of thee te komen drinken.

Uitnodiging open dag 

Oktobermaand Kindermaand/ Sport & cultuurpret

13-09-2017
Vandaag hebben de kinderen 2 folders mee gekregen naar huis. Het ene betreft het aanbod Sport & cultuur van de gemeente Tynaarlo voor de periode van 18 september tot 20 oktober; de andere folder bevat informatie over Oktobermaand Kindermaand, waarin kinderen aan allerlei leuke en verrassende activiteiten voor uw kind(eren) in vermeld staan. 

Oud papier inzamelen

13-09-2017
Eens in de maand staan de oud papier containers bij Yderhoes. Jaarlijks levert deze actie een mooi bedrag voor de kas van de OV op, die hiermee weer activiteiten kunnen financieren voor de kinderen van de school.
De sportvereniging en de school verzorgen om de beurt de begeleiding van het inzamelen op zaterdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur. Dit kalenderjaar worden er nog 2 keer ouders van school ingeroosterd. Als u onverhoopt op de dag waarop u gepland staat niet kunt, wilt u dan zelf voor een vervanger zorgen of (indien mogelijk)  ruilen met degene die later ingeroosterd staat? Alvast vriendelijk dank hiervoor. 

Op zaterdag 14 oktober is het de beurt aan de families Hartlief en Hokke. Op 9 december staan de families Strijk en Hingstman op het rooster. Het volledige rooster is terug te zien op de pagina: inzamelen oud papier

Informatieavond

07-09-2017
Om alvast te noteren in uw agenda. Op donderdag 21 september, van 18.00 tot 19.00, is de informatieavond van de verschillende groepen. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie.

Gymnastiek

07-09-2017
Vandaag is juf Mirte begonnen met de gymnastieklessen op De Duinstee. Zowel de kleuters als de kinderen uit groep 8 hebben heerlijk gewerkt.
Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen uit groep 6/7/8 aanleren dat je na het sporten ook even gaat douchen, vragen we van deze groep om in het vervolg een handdoek mee te nemen na de gymles. Op deze wijze zitten na het sporten weer heerlijk opgefrist en schoon in het klaslokaal. Fijn dat alle kinderen vandaag al een handdoek bij zich hadden.

Informatiebrief Kids First COP tussen schoolse opvang(TMO), peuteropvang en BSO

21-07-2017
Als u op onderstaande link klikt, opent zich een informatiebrief van Kid First over de tussenschoolse opvang (TMO), de nieuw op te starten peuteropvang en eventuele opvang buiten de schooltijden om (BSO).

Informatiebrief Kids First