inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

Oktobermaand Kindermaand/ Sport & cultuurpret

woensdag 13 september 2017
Vandaag hebben de kinderen 2 folders mee gekregen naar huis. Het ene betreft het aanbod Sport & cultuur van de gemeente Tynaarlo voor de periode van 18 september tot 20 oktober; de andere folder bevat informatie over Oktobermaand Kindermaand, waarin kinderen aan allerlei leuke en verrassende activiteiten voor uw kind(eren) in vermeld staan. 

Oud papier inzamelen

woensdag 13 september 2017
Eens in de maand staan de oud papier containers bij Yderhoes. Jaarlijks levert deze actie een mooi bedrag voor de kas van de OV op, die hiermee weer activiteiten kunnen financieren voor de kinderen van de school.
De sportvereniging en de school verzorgen om de beurt de begeleiding van het inzamelen op zaterdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur. Dit kalenderjaar worden er nog 2 keer ouders van school ingeroosterd. Als u onverhoopt op de dag waarop u gepland staat niet kunt, wilt u dan zelf voor een vervanger zorgen of (indien mogelijk)  ruilen met degene die later ingeroosterd staat? Alvast vriendelijk dank hiervoor. 

Op zaterdag 14 oktober is het de beurt aan de families Hartlief en Hokke. Op 9 december staan de families Strijk en Hingstman op het rooster. Het volledige rooster is terug te zien op de pagina: inzamelen oud papier

Informatieavond

donderdag 7 september 2017
Om alvast te noteren in uw agenda. Op donderdag 21 september, van 18.00 tot 19.00, is de informatieavond van de verschillende groepen. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie.

Gymnastiek

donderdag 7 september 2017
Vandaag is juf Mirte begonnen met de gymnastieklessen op De Duinstee. Zowel de kleuters als de kinderen uit groep 8 hebben heerlijk gewerkt.
Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen uit groep 6/7/8 aanleren dat je na het sporten ook even gaat douchen, vragen we van deze groep om in het vervolg een handdoek mee te nemen na de gymles. Op deze wijze zitten na het sporten weer heerlijk opgefrist en schoon in het klaslokaal. Fijn dat alle kinderen vandaag al een handdoek bij zich hadden.

Informatiebrief Kids First COP tussen schoolse opvang(TMO), peuteropvang en BSO

vrijdag 21 juli 2017
Als u op onderstaande link klikt, opent zich een informatiebrief van Kid First over de tussenschoolse opvang (TMO), de nieuw op te starten peuteropvang en eventuele opvang buiten de schooltijden om (BSO).

Informatiebrief Kids First