inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Staking 5 oktober aanstaande

dinsdag 19 september 2017
Beste ouders/verzorgers,

De onderwijsvakbonden roepen alle leraren in het basis- en het speciaal onderwijs op om op donderdag 5 oktober de hele dag het werk neer te leggen. De organisaties die verenigd zijn in het PO Front, ondersteunen deze actie om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariĆ«ring en minder werkdruk in het primair onderwijs. 

Via onderstaande link vindt u een brief van Stichting Baasis, waarin steun wordt uitgesproken voor deze landelijke staking.

Ook op De Duinstee worden op donderdag 5 oktober geen lessen gegeven. De deur van de school is de gehele dag gesloten.

Ik hoop dat u begrip heeft voor deze actie en verzoek u om zelf opvang voor uw kind(eren) te regelen.

Met vriendelijke groet,

Leonie Magnin

Unit directeur OBS De Duinstee, OBS Het Oelebred, Quintusschool Glimmen

Informatiebrief Stichting Baasis


Luizen

donderdag 14 september 2017
Hoewel vorige week bij de controle de hele school luisvrij leek te zijn, is er vandaag een melding gemaakt van luizen in groep 1-2. Het is raadzaam om uw zoon/ dochter thuis ook even goed te controleren op eventueel aanwezige luizen en/of neten, zodat u een eventuele behandeling alvast kunt opstarten.
Volgende week woensdag worden de kinderen opnieuw gecontroleerd op aanwezige luizen/neten. 

Nieuwe leerlingen

donderdag 14 september 2017
Na de zomervakantie zijn Xandra Takens en Nikeisha Middel bij ons op De Duinstee gekomen. Xandra zit in groep 5 en Nikeisha in groep 3. We wensen beide meisjes natuurlijk een hele fijne en leerzame tijd op onze school toe.

Informatieavond

donderdag 14 september 2017
Donderdag 21 september is de informatieavond voor alle groepen. 

Op deze avond wordt u over het reilen en zeilen in de groep van uw kind(deren) op de hoogte gebracht. De informatieoverdracht gaat dit jaar iets anders dan voorgaande jaren. De informatie wordt namelijk aan u verstrekt door onze ervaringsdeskundigen; uw zoon of dochter. Uiteraard is de  juf ook in het klaslokaal aanwezig om te assisteren. 

U kunt tussen 18:00 uur en 19:00 uur samen met uw zoon/ dochter het lokaal binnen wandelen en alle informatie tot u nemen. 

Graag tot ziens op 21 september!

Open dag peuteropvang Kidsfirst

donderdag 14 september 2017
Donderdag 28 september organiseert Kids First een open dag  voor de peuteropvang. We willen u van harte uitnodigen om  op 28 september, tussen 08:30 uur en 10:30 uur, te komen kijken en een kopje koffie of thee te komen drinken.

Uitnodiging open dag 
vorige pagina | volgende pagina